صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رحمانی: نیروهای ویژه پولیس سه صراف را از قندهار به کابل آورده‌اند

رحمانی: نیروهای ویژه پولیس سه صراف را از قندهار به کابل آورده‌اند

رئیس مجلس نمایندگان میگوید که نیروهای ویژه پولیس برای بازداشت سه صراف به قندهار رفته و آنان را به کابل آوردهاند.
میر رحمانی رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه (16 قوس) این مجلس گفت که شماری از صرافان، بزرگان و متنفذین ولایت قندهار در دیدار با او گفته که پولیس ریاست جرایم سنگین با "یک عالم نیرو" به قندهار رفته و سه صراف را بازداشت کردهاند.
آقای رحمانی گفت که بزرگان و صرافان قندهار این نوع بازداشت را غیر عادلانه خوانده و گفته اند که اگر پولیس حوزات قندهار میخواستند؛ این صرافان برای پاسخگویی حاضر میشدند و نیاز نبود پولیس جرایم سنگین با این همه نیرو به دنبال آنان به قندهار میرفتند.
به گفته او، پولیس جرایم سنگین از نامش پیداست و کسانی را بازداشت میکنند که جرم شان بزرگ باشند.
او به کمیسیون امور امنیتی مجلس هدایت داد که معین ارشد امنیتی و رئیس جرایم سنگین را استجواب کند تا در این مورد وضاحت دهند که این صرافان به چه جرمی اینگونه بازداشت شدهاند.
رئیس مجلس همچنین گفت که صرافان قندهار شکایت دارند که جواز کار آنان از سوی بانک مرکزی تمدید نمیشوند. او به کمیسیون اقتصادی هدایت داد تا این مشکل صرافان قندهار را با مسئولان بانک مرکزی بررسی کند.
این در حالی است که هفته پیش نیز یک عضو مجلس ادعا کرد که یک تاجر ملی به نام بلال وردک بدون موجب از سوی پولیس جرایم سنگین به هدایت خوشحال سادات معین ارشد امور امنیتی وزارت داخله بازداشت و پس از 36 ساعت توقیف به وساطت سرپرست وزارت دفاع، دوباره رها شده است.