صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

والی ننگرهار: قتل ناکامورا در خارج از افغانستان برنامه‌ریزی شده بود

والی ننگرهار: قتل ناکامورا در خارج از افغانستان برنامه‌ریزی شده بود

شاه محمود میاخیل، والی ننگرهار میگوید حمله به تتسو ناکامورا، داکتر و امدادگر جاپانی در خارج از افغانستان برنامهریزی شده است.
او روز پنجشنبه (۱۴ قوس) در حاشیه یک نشست خبری گفت دلیل این قتل نیز کارهای آقای ناکامورا در بخش مدیریت آب بوده است.
آقای میاخیل، رویداد قتل آقای ناکامورا و همکارانش را "سیاسی" خواند و گفت شواهدی از دست داشتن استخبارات منطقه در این رویداد در دست دارند که به زودی با مردم شریک خواهند کرد.
آقای ناکامورا، سه نگهبان، یک همکار و رانندهاش روز چهارشنبه در شهر جلال آباد هدف یک حمله مسلحانه قرار گرفتند. پنج همراه او در رویداد کشته شدند و آقای ناکامورا که به شدت زخمی شده بود، زمانی که برای مداوا به کابل منتقل میشد، جان داد.
او رئیس موسسهای بود که از سیزده سال به این سو در ننگرهار در بخش مدیریت آب و زراعت کار میکرد. این موسسه در ولسوالیهای شیوه، بهسود و کامی بندهای آب ساخته که در نتیجه آن هزاران جریب زمین در این مناطق سرسبز شده است.
قتل او با واکنشهای گسترده همراه بود. بسیاری از شهروندان افغانستان از او به عنوان یک "قهرمان" یاد کرده و در شبکههای اجتماعی تصاویری از او منتشر کردند. روز چهارشنبه مراسم شمع افروزی به یادبود از او در ننگرهار و روز پنجشنبه در کابل راه اندازی شد.
مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. طالبان نیز گفته آنها در این رویداد هیج نقشی نداشته و آنها با "موسساتی که برای بازسازی افغانستان کار میکنند" روابط خوبی دارند.
تتسو ناکامورا کی بود؟
تتسو ناکامورا ۷۳ ساله، داکتر جاپانی که بخش عمده زندگی و حرفه خود را وقف بهبود زندگی افغانها کرده بود، رئیس موسسه خیریه جاپانی (پیاماس) در افغانستان بود.
او پس از تحصیل در رشته طب در ۱۹۸۴ به پاکستان رفت تا به درمان بیماران جذامی در آنجا بپردازد. دو سال پس از آن به افغانستان آمد و در یکی از روستاهای دوردست یک درمانگاه و نهاد غیردولتی "خدمات درمانی صلح جاپان" (پیاماس) ایجاد کرد.
این نهاد خیریه در اوج فعالیتش ده درمانگاه راه انداخت که در کنار کمک به دیگر بیماران، به درمان پناهجویان و بیماران جذامی میپرداخت.
در ماه اکتبر سال جاری دولت افغانستان به خاطر کارهای انساندوستانهاش به آقای ناکامورا شهروندی افتخاری افغانستان را داد.