صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دومین جشنواره شعر و نقاشی در بامیان برگزار شد

دومین جشنواره شعر و نقاشی در بامیان برگزار شد

دومین جشنواره شعر و نقاشی در مورد صلح و حمایت از نیروهای امنیتی در بامیان برگزار شد.
این جشنواره توسط "شرکت رسانهای ـ مشورتی و تحقیقی شایان" در همکاری و هماهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ و مرکز لینکن با اشتراک 80 تن از شاعران و نقاشان در مورد صلح و حمایت از نیروهای امنیتی برگزار شد
به گزارش پژواک، ذکی شهامت رئیس شرکت رسانه ای – مشورتی شایان گفت که برگزاری جشنواره سراسری شعر و نقاشی صلح انعکاس صدای هنرمندان و شاعران در ارتباط به صلح، مبارزه با افراط گرایی وحمایت از نیروهای امنیتی دفاعی میباشد.
وی افزود، در این همایش 80 اثر از شعراء و هنرمندان بامیان جمع آوری شده بود که توسط داوران مانند استاد احمد ضیاء رفعت و خانم مهتاب ساحل مورد ارزیابی قرار گرفته  و سه تن از شعراء و سه تن از نقاشان صلح برنده این مسابقه اعلان گردید.
شهامت گفت، این همایش پس از بامیان، در ولایت  بلخ، هرات، قندهار، ننگرهار و بدخشان نیز برگزار می گردد و پس از ختم همایش اشعارى که در جشنواره فرستاده شده، بصورت کتاب در ده هزار جلد چاپ می گردد.
محمد طاهر زهیر والی بامیان گفت، برگزاری محافل شعری و نقاشی در مورد صلح کار کار نیکوست و از دست اندرکاران این برنامه ابراز قدردانی نمود.
وى گفت که جنگ چهل ساله افغانستان زیرساخت های مادی و معنوی کشور را آسیب رسانده و باید برای بازسازی معنوی که همانا مسایل علمی، فرهنگی و اخلاقی را شامل می شود، تلاش نمود.
وی افزود که زیرساخت های مادی امروز و یا دیرتر ساخته می شود، اما مهم این است که جامعه از لحاظ زیرساخت معنوی باید ساخته شود.
والی بامیان خاطرنشان ساخت، چنین محافل که با زبان شعری و هنر می خواهد پیام صلح را برساند، ارزش معنوی داشته و جوانان باید برای شگوفای صلح از هر طریق ممکن تلاش نمایند.
احمد ضیاء رفعت استاد پوهنتون کابل و یکی از داوران این مسابقه به پژواک گفته که فرهنگیان بامیان از این برنامه استقبال نمودند و داوری نیز بصورت بی طرفانه و اشعار بصورت کد در اختیار داوران قرار گرفته بود.
رضا اهورا یکی از شاعران بامیان در این برنامه از شاعران سال معرفی گردید و برای شش تن از شعراء و نقاشان صلح جوایز مانند کمپیوتر، موبایل و تندیس اهدا گردید.