صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیفا: تلاش‌هایی برای به خشونت کشیدن انتخابات وجود دارد

تیفا:  تلاش‌هایی برای به خشونت کشیدن انتخابات وجود دارد

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) میگوید که یافتههای ما نشان میدهد که تلاشها بر این است که انتخابات را به سمت خشونت بکشند و قالبی را تهیه کنند که اراده مردم نادیده گرفته شود.
نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان روز چهارشنبه (13 قوس) در یک نشست خبری در کابل بدون اشاره به فرد یا تیم خاصی، گفت که تلاشها بر این است که انتخابات به سمت خشونت کشیده و اراده مردم نادیده گرفته شود، ما از این وضعیت نگران هستیم.
طی روزهای گذشته، تیم ثبات و همگرایی پیش از اعلام نتایج ابتدایی در کابل و شماری دیگر از ولایات کشور تظاهراتهایی را راهاندازی و کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه جهانی را به صورت تلویحی متهم به تقلب کرد.
این تیم در تظاهرات روز جمعه خود در کابل، هشدار داد که اگر کمیسیون انتخابات و دیگر نهادهای ذیدخل به خواستههای این تیم پاسخ ندهد "از تمام گزینههای مشروع، صلحآمیز و مردمی برای به کرسی نشاندن رای و اراده واقعی مردم" کار خواهد گرفت.
آقای ایوبزاده به بحران انتخابات اشاره کرد و افزود که وضعیت حاکم انتخاباتی بر اقتصاد، امنیت و حکومتداری خوب تاثیر گذاشته است.
او گفت که انتخابات با چالشهایی مواجه شده و اگر این روند ادامه پیدا کند، انتخابات به سمت خشونت، تفاهم سیاسی و یا اینکه مسایلی که اراده مردم مد نظر گرفته نشود، میرود.
رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان با انتقاد از کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفت: "کمیسیون به شرکای انتخاباتی کم توجه شده است، اگر یک تیکت انتخاباتی انتقاد میکند کمیسیون باید خیلی راحت پاسخ بدهد و بر اساس اسناد و شواهد تشریح کند و بگوید که حق نداری ادامه بدهی." اگر این کار نشود نامزدان فکر میکنند بر حق هستند.
بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شماری از نامزدان ادعای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را دارند و میگویند که اگر کمیسیون آرای پاک را مدنظر بگیرد، برنده انتخابات هستیم.
رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) همچنین به تنشها بین کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات اشاره کرد و گفت که کمیشنران این کمیسیون، به دلیل گرایشهای سیاسی، با انتخابات بازی میکنند.
این نهاد ناظر بر انتخابات همچنین در قطعنامهای، اعلام کرد که یافتههای نظارتی تیفا نشان میدهد که کمیسیون مستقل انتخابات علیرغم آمادگیها برای روز انتخابات، برای مدیریت شمارش و اعلام نتایج آرا برنامه و کارشیوه مدون و کارا نداشته و به همین دلیل نتوانسته مراحل پس از روز انتخابات را به درستی مدیریت کند که این سوء مدیریت باعث نقض قوانین، مقررات و تقویم انتخاباتی شده است.
در قطعنامه آمده است که عدم اعلان نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات مطابق تقویم انتخاباتی، تصامیم فراقانونی کمیسیون، توقف کارهای تخنیکی کمیسیون در تعدادی از ولایات، عدم شریک سازی معلومات و آمار و ارقام انتخاباتی توسط کمیسیون با مردم و نهادهای ذیدخل انتخاباتی، عدم رسیدگی به اعتراضات تعدادی از تیکتهای انتخاباتی پیرامون بازشماری و تفتیش آرا از سوی کمیسیون و گنگ و مبهم بودم شرایط کنونی نگران کننده بوده و بیش از پیش کارکرد کمیسیون انتخابات را نزد مردم، نهادهای ملی و بین المللی زیر سئوال برده است.
صلح بدون نظام مشروع ممکن نیست
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) میگوید که جامعه جهانی موضع روشنی در مورد پروسه انتخابات افغانستان ندارد و همزمان به این پروسه، متمرکز به روند صلح شده است.
نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد گفت که جامعه جهانی نباید به صورت کامل به پروسه صلح توجه کند و یک روند دموکراتیک را نادیده بگیرد.
آقای ایوبزاده گفت که اگر افغانستان یک نظام مشروع نداشته باشد، صلح امکان پذیر نیست. در بحث صلح هر اقدامی شود، عوام فریبی است.