صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: ۲۵ درصد جمعیت افغانستان به کمک بشری نیاز دارد

سازمان ملل:  ۲۵ درصد جمعیت افغانستان به کمک بشری نیاز دارد

اداره هماهنگ کننده کمکهای بشری ملل متحد در کابل اعلام کرد که ۹.۴ میلیون شهروند افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی به کمکهای بشری نیاز خواهند داشت.
توبی لنزر، مسئول اداره هماهنگ کننده کمکهای بشری ملل متحد برای افغانستان روز چهارشنبه(۱۳ قوس) گفت که برای فراهم کردن این کمکها به ۷۳۲ میلیون دالر نیاز است.
آقای لنزر افزود: "یک چهارم جمعیت افغانستان به کمکهای بشری نیاز دارند، ۵.۵ میلیون کودک به گونۀعاجل به این کمکها ضرورت دارند. از جامعه جهانی ۷۳۲ میلیون دالر میخواهیم. این کمک آسان هم نیست؛ اما کوشش میکنیم آن را به دست آوریم".
به گفته آقای لنزر، شمار افراد نیازمند به کمکهای بشری در سال ۲۰۲۰ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۹ بیشتر خواهد بود.
بربنیاد ارقام ملل متحد در سال ۲۰۱۹ میلادی ۶.۳ میلیون افغان به کمکهای بشری نیاز داشتند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۹.۴ میلیون نفر خواهد رسید.
این مقام ملل متحد در افغانستان گفت که به دلیل تشدید جنگها، آفات طبیعی (سیلاب و خشکسالی) و افزایش فقر، نیازمندی به کمکهای بشری افزایش یافته است.
در سال ۲۰۱۹ میلادی، ملل متحد به ۴.۵ میلیون افغان نیازمند به کمکهای بشری، رسیدگی کرده و از ۶۱۲ میلیون دالر وعده شدۀ از سوی کشورهای کمک کننده، هشتاد درصد آن به اداره هماهنگ کننده کمکهای بشری ملل متحد رسیده بود. توبی لنزر گفت که اداره هماهنگ کننده کمکهای بشری ملل متحد در افغانستان، حاضر است که از هر دالر کمک شده ، حساب دهد.
به گفته این مقام ملل متحد، تا زمانی که جنگ در افغانستان جریان داشته باشد، مردم به کمکهای بشری نیاز خواهند داشت.