صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دبیر کل ناتو: طالبان در جنگ پیروز نمی‌شوند

دبیر کل ناتو: طالبان در جنگ پیروز نمی‌شوند

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو میگوید، نیروهای ناتو به ماموریت خود در افغانستان و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی ادامه میدهند و طالبان در میدان نبرد پیروز نخواهند شد.
دبیر کل ناتو در یک نشست خبری گفت، حمایت ناتو از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه مییابد و گروه طالبان نمیتواند در میدان جنگ پیروز شود.
استولنبرگ افزود، گروه طالبان باید در گفتگوهای صلح شرکت کرده و در این زمینه به توافق برسد.
دبیر کل ناتو همچنین از تماسها میان امریکا و گروه طالبان استقبال کرد و گفت که امریکا همواره در زمینه روند صلح به همپیمانانش در ناتو گزارش میدهد.
آقای استولتنبرگ افزود که ناتو روند صلح را زیر نظر دارد و گفت: «ما تماموقت، در حال مشاوره درباره صلح هستیم بهخاطریکه این تنها مسئله ایالات متحده در داخل افغانستان نیست، ما باید این را به یاد داشتهباشیم که در افغانستان همچنان شماری از نیروهای غیر امریکایی نیز حضور دارند.»
دبیر کل ناتو همچنین گفته که ماموریت این سازمان در افغانستان بهعنوان بزرگترین عملیات نظامی ناتو در بیرون از اروپا باقی ماندهاست. او افزود که تلاش ناتو این است تا از تبدیلشدن افغانستان به لانه امن هراسافگنان جلوگیری کند.