صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه: متعهد به زمینه‌سازی برای بیمه اسلامی هستیم

وزارت مالیه: متعهد به زمینه‌سازی برای بیمه اسلامی هستیم

وزارت مالیه کشور میگوید که حکومت افغانستان متعهد به ایجاد زمینههای مساعد برای حمایت از صنعت تکافل/ بیمه اسلامی است.
عبدالحبیب ځدران، معین اداری وزارت مالیه روز شنبه (8 قوس) در نشستی که به منظور راه اندازی بیمه اسلامی (تکافل) برگزار شده بود، گفت: "قانون تکافل به ابتکار وزارت مالیه و همکاری مالی بانک انکشاف اسلامی طرح و تدوین شده است، از اینکه بیمه و تکافل یک صنعت نو پا در کشور است امروز شاهد تدویر نخستین کنفرانس ملی صنعت بیمه اسلامی به منظور آگاهی و تشویق سرمایه گذاری در این بخش هستیم."
معین اداری وزارت مالیه از شرکتهای بیمه خصوصی و دولتی تقاضا کرد تا در اجرای بیمه اسلامی بر اساس قوانین مربوطه همکاری کنند تا سکتور بیمه در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور سهم ارزندۀ خویش را ایفا کند.
زیربناهای صنعت بیمه در کشور به دلیل سه دهه جنگ داخلی و خانمان سوز از بین رفت و طی یک و نیم دهه اخیر نیز تلاش چشمگیری در این زمینه صورت نگرفته است.
این روند باعث شده است که شهروندان کشور نیز به صنعت بیمه بیباور شوند و اندک شرکتهایی که در این زمینه فعالیت میکنند، مشتری چندانی نداشته باشند.
قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه اما گفت که این وزارت با وزارت مالیه در راستای ترویج فرهنگ تکافل/ بیمه اسلامی در کشور همکار خواهد بود.
آقای حلیمی در رابطه به تکافل در نظام اسلامی معلومات همه داد و گفت که تکافل در اسلام جواز دارد. او افزود که معنی تکافل کمک به مردم فقیر است.
عنایت الله بلیغ، نمایندۀ شورای علما نیز در مورد صنعت بیمه از دیدگاه اسلام، ارائه خدمات بیمه بر اساس اصول و قواعد اسلامی، تفاوت بیمه اسلامی از بیمه عنعنوی و دیگر مسایل مرتبط صبحت کرد و از حمایت شورای علما جهت ترویج بیمه اسلامی در کشور اطمینان داد.
در این نشست در رابطه به معرفی مختصر صنعت و قانون تکافل، جایگاه تکافل در نظام اقتصاد مالی اسلامی، اهمیت تکافل در رشد و ثبات سرمایه گذاری، معرفی مدل تطبیقی تکافل در افغانستان، معرفی نکات مهم قانون تکافل افغانستان برای شرکتهای تکافل و دیگر مسایل مرتبط به اشتراک کننده گان معلومات ارائه شد.
گفتنی است که این نخستین نشست به منظور معرفی صنعت تکافل (بیمه اسلامی)، بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد بیمه اسلامی، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد همکاری و همآهنگی میان ادارات ذیدخل به منظور توسعه صنعت تکافل در کشور برگزار شده بود.