صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور متوقف شد

روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور متوقف شد

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را به دلیل اعتراض برخی از احزاب و نامزدان ریاست جمهوری در سراسر کشور، متوقف کرده است.
این کمیسیون روز چهارشنبه (22 عقرب) با نشر فیصلهنامهای نوشته است که به منظور رسیدگی به اعتراضات و نگرانیهای برخی از احزاب سیاسی، کاندیدان و نهادهای جامعه مدنی؛ روند بازشماری آرا متوقف شده است.
در فیصلهنامه کمیسیون نوشته شده است: "روند تفتیش و بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری تا هدایت بعدی کمیسیون متوقف شود. تفتیش و بازشماری محلات که صندوقهای رای آن باز بوده و تحت تفتیش و بازشماری میباشد از این حکم مستثنی است."
این فیصله در حالی توسط کمیسیون مستقل انتخابات گرفته میشود که قرار بود امروز (23 عقرب) نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود. با این فیصله اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر به تأخیر افتاد.
روند باز شماری آرا روز یکشنبه هفته جاری آغاز شد اما در همین روز عبدالله عبدالله در یک گردهمایی اعتراضی در کابل گفت که از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهیم روند بازشماری آرا را متوقف کند، اگر متوقف نشود، نتیجه را نمیپذیریم.
انتخابات ریاست جمهوری کشور در شش میزان برگزار شد و قرار بود که در 27 میزان نتیجه ابتدایی و در 16 عقرب، نتایج نهایی آن اعلام شود.
کمیسیون انتخابات در روز 27 میزان اعلام کرد که به دلیل مشکلات تخنیکی و دقت در تأمین شفافیت، اعلام نتایج ابتدایی انتخابات به تأخیر افتاده و این نتایج به تاریخ 23 عقرب، اعلام میشود که این کمیسیون، دوباره موفق نشد در این روز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات روز سهشنبه هفته جاری گفته بودند که اعتراض شماری از هواداران ستادهای انتخاباتی باعث شده است که روند بازشماری آرا مختل شود و اعلام نتایج ابتدایی با تاخیر صورت بگیرد.
به گفته رئیس این کمیسیون، معترضان در 14 ولایت مانع بازشماری آرا شده بودند. اما 20 ولایت دیگر روند بازشماری به صورت عادی پیش رفته بود.
کمیسیون مستقل انتخابات قرار است بیشتر از 8200 محل رای دهی از 34 ولایت کشور را مورد بررسی قرار دهد. در روز انتخابات 26580 محل رایدهی فعال بوده است.