صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمادگی‌ها برای گفتگوی صلح افغان‌ها در بیجینگ در حال تکمیل شدن است

آمادگی‌ها برای گفتگوی صلح افغان‌ها در بیجینگ در حال تکمیل شدن است

چين و حکومت افغانستان مى گويند که آمادگیها برای گفتگوی صلح بینالافغانی در بیجینگ، در حال تکمیل شدن است.
درخبرنامهای که دیروز (چهارشنبه، 22 عقرب) از سوی وزارت دولت در امور صلح منتشر شده، آمده است که عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رئیسجمهور و وزیر دولت در امور صلح، با وانگ داکشو شارژدافیر سفارت چین در کابل، دیدار کرد.
خبرنامه افزوده است که در این دیدار، شارژدافیر سفارت جمهوری خلق چین در کابل، درباره آمادگیهای اتخاذشده برای گفتگوی صلح در بیجینگ، معلومات ارائه کرد.
وی گفت که چین در تلاش است تا نشست بیجینگ، ممد روند صلح افغانستان واقع گردد و دولت این کشور، در زمینه فراهم نمودن آمادگیها اقدامات لازم را انجام میدهد.
عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رئیسجمهور و وزیر دولت در امور صلح، درباره اتخاذ آمادگیهای نشست بیجینگ، به منظور تدویر بهتر نشست و حصول نتایج متوقعه از آن، اظهار امتنان نموده است. وی همچنین روی تسریع روند آمادگی نشست مذکور تأکید نمود..
قرار بود که نشست بینالافغانی در مورد صلح افغانستان، ماه  گذشته در شهر بجینگ، پایتخت چین، برگزار شود؛ اما بنا به مخالفت حکومت افغانستان، این نشست به تعويق افتاد.
منابع در رياست جمهورى  مى گويند که ليست اشتراک کنندگان اين نشست، با حکومت چين شريک شده است؛ اما جزئيات بيشتر در مورد آن ارائه نشده است.