صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت شهرسازی: بیش از 750 هزار خانه غیرپلانی در هشت شهر کشور ثبت شده است

وزارت شهرسازی:  بیش از 750 هزار خانه غیرپلانی در هشت شهر کشور ثبت شده است

وزارت شهرسازی و اراضی کشور میگوید که بیش از 750 هزار خانه غیررسمی و غیرپلانی در هشت شهر کشور سروی و ثبت شده است.
این وزارت، روز چهارشنبه (22 عقرب) با نشر خبرنامهای گفته که وزارت شهرسازی و اراضی از طریق برنامۀ ثبت ساحات غیررسمی شهری تا اکنون به تعداد 754 هزار و 233 خانه غیررسمی و غیرپلانی را در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، قندهار، فراه، بامیان و نیلی سروی و ثبت نموده است.
در خبرنامه آمده که از میان این رقم، به تعداد 474972 خانه در شهر کابل، 81442 خانه در شهر مزار شریف، 72742 خانه در شهر هرات، 51818 خانه در شهر قندهار، 24384 خانه در شهر جلال آباد، 12392 در مرکز بامیان، 12014 خانه در مرکز ولایت فراه و 7138 خانه هم در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی سروی و ثبت شده است.
خبرنامه افزوده که وزارت شهرسازی و اراضی چندی پیش ساحۀ پوشش برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری را به برخی ولسوالیها نیز توسعه داد که در نتیجه به تعداد 3772 خانه در ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل، 2617 خانه در ولسوالی بلخ ولایت بلخ، 4670 خانه در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار و 6721 خانه در ولسوالی انجیل ولایت هرات سروی و ثبت گردیده است.
وزارت شهرسازی گفته که هدف از تطبیق برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری، سروی و ثبت منازل در ساحات غیررسمی شهری، توزیع سند ملکیت، رفع تبعیض میان ساحات رسمی و غیررسمی، ارائه خدمات یکسان شهری و از طریق تطبیق برنامههای بهسازی و احیای مجدد تبدیل نمودن ساحات غیررسمی و غیر پلانی به بهترین ساحات رهایشی میباشد.
بر اساس معلومات منبع؛ همزمان با سروی و ثبت ساحات غیررسمی شهری، روند توزیع سند ملکیت به این خانهها نیز آغاز شده و تا اکنون به تعداد 20 هزار سند به خانۀ غیر رسمی و غیر پلانی شهرهای کابل، هرات، جلال آباد، بامیان و نیلی توزیع شده است. وزارت شهرسازی و اراضی تا پایان سال 2020 میلادی به 500 هزار منزل در هشت شهر تحت پوشش، سند ملکیت توزیع می‌‌کند که از مزایای آن سه میلیون هموطن به طور مستقیم مستفید خواهند شد.