صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقامات چین و پاکستان درباره روند صلح افغانستان گفتگو کردند

مقامات چین و پاکستان درباره روند صلح افغانستان گفتگو کردند

نماینده ویژه چین برای افغانستان با معاون وزارت امور خارجه پاکستان در باره روند صلح افغانستان گفتگو کرده و بر همکاری نزدیک کشورهای شان در این روند تاکید کردهاند.
رسانههای پاکستانی گزارش داده که دنگ شیجون؛ نماینده ویژه دولت چین برای افغانستان و پاکستان و سهیل محمود؛ معاون وزارت خارجه پاکستان در این دیدار توافق کرده‌‌اند تا به تلاشهای شان را برای تامین صلح در افغانستان ادامه دهند.
در این دیدار، معاون وزارت خارجه پاکستان در مورد روابط دوجانبه افغانستان و پاکستان، روند صلح و گفتگوهای سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان صحبت کردهاست. سهیل محمود همچنان به جانب چین اطمینان داده است که اسلامآباد به حمایت خود برای توسعه افغانستان ادامه میدهد.
نماینده خاص چین برای افغانستان نیز گفته است که همکاریهای نزدیک دو کشور برای تضمین صلح در افغانستان حیاتی است.