صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحادیه اروپا: نتایج انتخابات افغانستان هرچه زودتر اعلام شود و باید همۀ جوانب آن را بپذیرند

اتحادیه اروپا: نتایج انتخابات افغانستان هرچه زودتر اعلام شود و باید همۀ جوانب آن را بپذیرند

فدریکا موگرینی، رییس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را برای آغاز مذاکرات صلح مهم خوانده و گفته که نتایج این انتخابات باید هرچه زودتر اعلام شود.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ خانم موگرینی این سخنان را روز دوشنبه (20 عقرب) پس از نشست وزرای خارجۀ اتحادیه اروپا بیان کرد.
انتخابات و گفتگوهای صلح افغانستان مسایل مهم اجندای این نشست را تشکیل میداد.
فدریکا موگرینی به رادیو آزادی گفته، امیدوار است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هر چه زودتر اعلان شود و همۀ جوانب باید آن را بپذیرند.
او افزود:"اگر نتایج انتخابات پذیرفته نشود، به طریقۀ زیر سؤال برده شود و از آن بحران ایجاد کنند، پس این به منفعت کسانی تمام میشود که در روند دموکراسی افغانستان سرمایه گذاری نمیکنند و دیدگاه یک حکومت مشروع برای اشتراک در مذاکرات صلح را ضعیف میسازد."