صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نرخ‌نامه جدید پروازهای داخلی؛ قیمت‌ تکت‌ها «پنج دالر» کاهش یافت

نرخ‌نامه جدید پروازهای داخلی؛  قیمت‌ تکت‌ها «پنج دالر» کاهش یافت

اداره هوانوردی ملکی کشور اعلام کرد که هیأت رهبری این اداره و مسوولان شرکتهای هوایی در نشستی، نرخنامه پروازهای داخلی قبلی را بازبینی کرده و قیمت تکتها را کاهش دادهاند.  این اداره دیروز سهشنبه، ۲۱ عقرب با نشر اعلامیهای، نرخنامه جدید پروازهای داخلی گفته که پس از بررسی و با توجه به مشکلات مردم و ایجاد سهولت برای مسافران و شهروندان نرخهای اعلان شده قبلی مورد بازبینی قرار گرفته و در قمیتها کاهش آمدهاست.
بهدنبال اعتراض شهروندان نسبت به قیمت بلند تکتهای پروازهای داخلی اداره هوانوردی ملکی یک هفته پیش نرخنامهای را پیشنهادی شرکتهای هوایی را تایید کرده بود. این نرخنامه اما خلاف خواست معترضان افزایش قیمت برخی پروازها را نشان میداد و بار دیگر اعتراض شدید آنان را در پی داشت.
پس از آن اداره هوانورد ملکی دیروز گفته که نشستی را با مسوولان شرکتهای هوایی برگزار کرده نرخنامه قبلی را بازبینی کردهاست.
در اعلامیه این اداره آمده که قیمتهای تعیین شده فعلی نیز در مطابقت با نوسان قیمت تیل و خدمات در بازار قابل اصلاح و تعدیل میباشد.
بر اساس این اعلامیه، محمدقاسم وفایی زاده؛ رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی نشست دیروز ضمن اینکه بر ارائه خدمات با کیفیت شهروندان کشور تاکید کرده، گفته است که مردم توانایی مالی ندارند و به دلیل ناامنی از خدمات ترانسپورتی استفاده میکند. او خواهان کاهش هزینه پروازهای داخلی شدهاست. مسوولان شرکتهای هوایی در این نشست گفتهاند که دلیل بلند بودن قیمت تکتهای پروازهای داخلی، هزینه بالای چارتر هواپیماها و قیمت بلند تیل آن در بازارهای داخلی است. آنها خواهان حمایت دولت از شرکتهای هوایی داخلی در برابر شرکتهای هوایی خارجی شدهاند.
با این حال در نرخنامه جدید ارائه شده از سوی اداره هوانوردی ملکی ۵ دالر کاهش در قیمت تکتهای پروازهای داخلی دیده میشود.