صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شهروندان کابلی خواستار محاکمه مولانا عبدالله شدند

شهروندان کابلی خواستار محاکمه مولانا عبدالله شدند

شماری از فعالان مدنی و شهروندان کابلی در اعتراض به اظهارات اخیر مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات، خواستار محاکمه او شدند.
این افراد روز سهشنبه (21 عقرب) مقابل دروازه کمیسیون انتخابات تجمع کردند و از مسئولان کمیسیون و نهادهای عدلی و قضایی خواستند که با آقای عبدالله برخورد قانونی شود.
محمد عارف حیدری که در این گردهمایی شرکت کرده، میگوید که توهین به اقوام و مذاهب کشور بر اساس قانون و اخلاق؛ جواز ندارد و باید مولانا عبدالله محاکمه شود.
آقای حیدری افزود که تمامی شهروندان کشور، برای ارزشهای دینی و فرهنگی خود جهاد کردهاند و اجازه نمیدهند که ارزشهایشان به سخره گرفته شود.
او همچنین اضافه کرد که چنین اظهاراتی در چنین شرایطی میتواند کشور را به سمت بحران سوق دهد و دستاوردهای یک دهه اخیر از بین برود.
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) روز 9 نوامبر اعلام کرده بود که مولانا محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، علی بشیر، مسئول مرکز معلومات این کمیسیون را "اهانت مذهبی و قومیتی" و "تهدید به مرگ" کرده است.
در نامهای که یوناما به حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات فرستاده و نسخهای از آن در شبکههای اجتماعی همرسانی شد، آمده که مشاوران فنی پروژه حمایت از انتخابات سازمان ملل در یک جلسه شاهد این رفتار آقای عبدالله بوده‌‎اند.
انصار محمدی نیز میگوید که این گونه رفتارها را در ادارهها زیاد دیده و باید نگاه بالا به پایین برخی از سیاستمداران به قوم هزاره تغییر کند، این تغییر بدون محاکمه علنی و پیگیری آن ممکن نیست.
آقای محمدی افزود، توهین قومی و مذهبی به این مورد خلاصه نمیشود اما اکثر مواقع در ردههای پایین یک اداره صورت گرفته است.
او افزود که این مورد باید به صورت جدی پیگیری و محاکمه شود تا درسی عبرتی برای سایران شود تا دیگر جرات توهین و تحقیر اقوام دیگر را نداشته باشد.
از سوی دیگر یوناما نیز در نامهاش نوشته است که این نوع رفتار کاملا غیر قابل قبول بوده و مغایر ماده هفدهم قانون انتخابات افغانستان است.
در ماده هفده قانون انتخابات آمده "اعضای کمیسیون مکلفند، حین اتخاذ تصامیم، منافع علیایی کشور و احکام قانون اساسی افغانستان را رعایت نموده و از اعمال هر نوع تبعیض و تعصب نژادی، قومی، منطقوی، حزبی، لسانی (زبانی)، مذهبی و جنسیتی اجتناب ورزند."
برخلاف این گفتهها، مولانا محمد عبدالله اما در نشستی به خبرنگاران گفت آنچه در این نامه آمده را "از بنیاد" رد میکند و ادعاهای این نامه علیه او"دروغ محض است".