صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیما سمر: سیاست‌مداران در روند صلح باید متحدانه عمل کنند

سیما سمر:  سیاست‌مداران در روند صلح باید متحدانه عمل کنند

سیما سمر مشاور رئیس جمهوری در امور حقوق بشر میگوید که سیاستمداران باید رقابتهای داخلی را کنار بگذارند و در روند صلح متحدانه عمل کنند.
خانم سمر روز چهارشنبه (15 عقرب) در نشست "صلح و عدالت اجتماعی، فرصتها و چالش ها" سخنرانی کرد و گفت که برای صلح پایدار باید سیاستمداران ما متحدانه عمل کنند و یک برنامه خوب برای صلح بچینند.
خانم سمر بر این باور است که رقابتهای داخلی سیاستمداران باعث شده است که طالبان از این فرصت سوء استفاده و امتیاز طلبی کند.
مشاور رئیس جمهور در امور حقوق بشر همچنین تاکید کرد: پلانی که برای صلح چیده میشود، باید همه شمول باشد و همه شهروندان کشور، خود را در آن سهیم ببینند.
حکومت به منظور ختم جنگ و پیشبرد روند صلح، برنامه/ پلان هفت مادهای را طرح کرده است شامل سه بخش: مذاکره با امریکا، پاکستان و طالبان؛ اجماع منطقهای و اجماع داخلی میشود.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور از ایجاد این برنامه خبر داد و گفت، این برنامه هفت مادهای صلح، چکیده برنامهها و صحبتهای پنج سال اخیر درباره صلح است و اصولی که در برنامههای قبلی صلح در لویه جرگه مشورتی صلح و مجالس مربوطه با مردم گرفته شده، در آن رعایت شده است.
او تأکید کرد بر اساس پلان صلح حکومت، پیش از آنکه حکومت افغانستان مذاکراتش را با طالبان آغاز کند، نیاز است تا نوعیت شراکت یا همکاریهای آینده امریکا و ناتو با افغانستان واضح شود و روی اینکه آنها نیز از افغانستان چه میخواهند، بحث صورت گیرد.
اما از سخنان سیما سمر مشاور رئیس جمهور در امور حقوق بشر این گونه به نظر میرسد که او با طرح ارایه شده، چندان موافق نیست.
عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز در مصاحبهای به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که  این طرح "فهرستی از آرزوها" است و هیچ کس به شمول مردم افغانستان این طرح را جدی نگرفتهاند.
در طرح جدید صلح دولت، از طالبان خواسته شده تا در صورت توافق صلح، خشونتها را کنار بگذارند و ضمانت بدهند که تمامی عوامل جنگ در از بین برده خواهد شد.
در نشست "صلح و عدالت اجتماعی، فرصتها و چالش ها" رسول رحیم مسئول حقوق بشردویچهوله نیز گفت که تاکنون نتوانستیم یک اجماع ملی در خصوص گفتگوهای صلح به وجود بیاوریم.
آقای رحیم گفت که در ۱۸ سال گذشته نه امنیت تامین شد، نه انکشاف صورت گرفت و نه صلح تامین شد. صلح اجتماعی متمم صلح سیاسی است. او علاوه کرد که اکنون در آخر یک پروسه صلح شکست خورده قرار داریم که مردم کشور در این مذاکرات حضور ندارند، لازم است صلح از زوایای مختلف ارزیابی شود، این نگرش بیشتر در مورد صلح یک نگرش دینی است، صلح اجتماعی بدون عدالت اجتماعی ناممکن است.
حکومت اما در ثور سال جاری خورشیدی، بیش از 3500 تن را به نمایندگی از تمامی اقشار کشور در کابل گردهم آورد و در مورد صلح از آنان مشورت گرفت. آنان با صدور یک قطعنامه خواستار آتش بس شده بودند. اما این خواست مورد قبول طالبان قرار نگرفت.
از سوی دیگر حمدالله محب هنگام اعلام طرح هفت مادهای صلح، گفت که در این طرح، خواستههای اعضای جرگه مشورتی صلح نیز گنجانده شده است.