صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پرونده آزار و اذیت جنسی زنان در اداره‌های دولتی مستند شده است

پرونده آزار و اذیت جنسی زنان در اداره‌های دولتی مستند شده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که بررسی و مستند کردن شکایتهایی درباره آزار و اذیت جنسی زنان در ادارههای دولتی به ویژه ارگ ریاست جمهوری افغانستان را تکمیل کرده و به زودی به لوی سارنوالی تحویل خواهد داد.
شبنم صالحی، یکی از اعضای کمیسیون حقوق به بیبیسی گفته دارالانشای ویژهای که برای این کار ایجاد شده بود در سه ماه گذشته هشت شکایت را مستند و پروندههای مربوطه را تکمیل کرده است.
او گفته که تمام هشت مورد به انواع آزار و اذیت جنسی زنان ارتباط داشته که در سطوح مختلف دولت رخ داده است.
بعد از نشر گزارشهایی درباره آزار و اذیت زنان در نهادهای دولتی و حتی ارگ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رئیس جمهوردر ماه اسد امسال حکمی را برای ایجاد دارالانشای ویژه جهت بررسی این اتهامها در نهادهای دولتی صادر کرد. در این فرمان کمیسیون حقوق بشر افغانستان مامور این کار شد. در این فرمان به لوی سارنوالی نیز دستور داده شد که رسیدگی به پرونده ارجاعی از طرف دارالانشای ویژه را در اولویت کاری خود قرار دهد. کمیسیون حقوق بشر جزئیات این پرونده را نشر نکرده و مشخص نیست که شکایتها در چه سطحی مطرح شده است و چه کسانی در آنها دخیل بودهاند
در جوزای امسال جنرال حبیبالله احمدزی، مشاور سابق شورای امنیت ملی، در مصاحبه با تلویزیون خصوصی خورشید اظهار داشت که شماری از وزیران دولت، مشاوران رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در "ترویج فحشا" در ارگ "نقش دارند". او همچنین مدعی شد که برخی از زنان "براساس روابط" به مجلس نمایندگان راه یافتند.
بعد از نشر این گزارشها موجی از اظهارات و اتهامات در مورد آزار و اذیت جنسی در بالاترین سطوح دولت به راه افتاد. مقامهای رسمی هر گونه خطایی را انکار کردند.
خبرساز ترین مورد در باره آزار و اذیت جنسی زنان در نهادهای دولتی "سوء استفاده جنسی" از اعضای تیم ملی فوتبال بود. در گزارشی که در روزنامه گاردین منتشر شد، مسئولان فدراسیون فوتبال به "سوء استفاده جنسی" از اعضای تیم ملی فوتبال زنان متهم شدند.
این موضوع باعث شد که در میزان امسال فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) سید علیرضا آقازاده، دبیرکل فدراسیون فوتبال افغانستان را به دلیل شکایات مربوط به آزار جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان کشور از حضور در تمامی فعالیتهای مرتبط با فوتبال برای پنج سال محروم کند.
فیفا با انتشار اعلامیهای گفت که تحقیقات در مورد سید آقازاده مرتبط با شکایاتی است که پیشتر از سوی شماری از بازیکنان تیم فوتبال بانوان افغانستان علیه کرام الدین کریم صورت گرفته بود.
فدراسیون جهانی فوتبال در ماه جون سال روان میلادی، کرام الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را در پیوند با پرونده آزار جنسی زنان مقصر شناخت و او را به محرومیت دایمی از فعالیت در حوزه فوتبال و حدود یک میلیون دالر جریمه محکوم کرد.
شکایات بازیکنان تیم فوتبال زنان افغانستان در مورد سوء استفاده جنسی به سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ برمیگردد.