صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دفاع: یک شبکه ۵۰ نفری گروه طالبان ارزگان از بین برده شد

وزارت دفاع: یک شبکه ۵۰ نفری گروه طالبان ارزگان از بین برده شد

وزارت دفاع ملی میگوید در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و دفاعی و گروه طالبان در مربوطات ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان یک شبکه 50 نفری گروه طالبان از بین برده شده است.
این وزارت روز چهار شنبه (15، عقرب) با نشر خبرنامهای گفته این درگیری زمانی رخداد که جنگجویان گروه طالبان بالای یک قرارگاه نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان حمله کردند.
وزارت دفاع افزوده، این حمله گروه طالبان با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و دفاعی روبرو شد و نیروهای امنیتی از زمین و هوا جنگجویان طالبان را هدف قرار دادند که در نتیجه آن تمام اعضای این شبکه 50 نفری طالبان کشته شدند.
وزارت دفاع همچنین گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور عملیاتهای شان را علیه گروه طالبان در ولایت ارزگان شدت بخشیدهاند.
هر ازگاهی درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان روی میدهد. در درگیری که ماه گذشته میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی گیزاب روی داد، 76 تن از جنگجویان طالبان کشته و زخمی شدند.
در این درگیری 17 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نیز کشته و زخمی شده بود.
این درگیری زمانی رخداد که گروه طالبان از سه جهت بالای روستاهای دره سنجید، سنگ شیخ و نیک آباد ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان حمله کردند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و دفاعی روبرو شدند.
ولسوالی گیزاب یک از ولسوالیهای استراتیژیک ولایت ارزگان است که سقوط آن میتواند ولسوالیهای هم مرز را در ولایتهای دایکندی و غزنی نیز با تهدید جدی شورشیان مخالف دولت مواجه سازد.