صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات بار دیگر موفق به آغاز روند بازشماری آرا نشد

کمیسیون انتخابات  بار دیگر موفق به آغاز روند بازشماری آرا نشد

روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود روز سهشنبه (14 عقرب) آغاز شود، بار دیگر به دلیل آنچه که کمیسیون مشکلات فنی میگوید، به تعویق افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این اعلام کرده بود که روند بازشماری آرا را روز دوشنبه (13 عقرب) آغاز میکند اما در روز دوشنبه گفت که این روند فردا (سهشنبه 14 عقرب) آغاز میشود که این اقدام صورت نگرفت.
کمیسیون مستقل انتخابات، علت تاخیر در روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را، مشکلات فنی/ تخنیکی عنوان کرده است.
عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، روز سهشنبه 14 عقرب به رسانهها گفت که به دلیل مشکلاتی، روند بازشماری آرا به تاخیر افتاده و زمان دقیق آن مشخص نیست.
رحیمه ظریفی عضو این کمیسیون نیز میگوید، بنابر دلایلی از جمله نرفتن هیئت کمیسیون به ولایتها روند بازشماری آغاز نشد و ممکن است که روز چهارشنبه (15 عقرب) آغاز شود.
خانم ظریفی گفته که " احتمال ۹۵ درصد وجود دارد که شمارش مجدد روز چهارشنبه آغاز شود، بعضی فیصلهها به خاطر دقت بازشماری نیاز بود که در حدود ده مورد را ما فیصله کردیم، متباقی دو یا سه مورد مانده که امروز (سهشنبه) فیصله میکنیم و بعداً بازشماری آغاز میشود."
قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 23 عقرب اعلام شود و قبل از آن باید بخشی از آراء، بازشماری شود. اما این کمیسیون تاکنون قادر به آغاز این روند نشده است.
رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) میگوید که وضیعتی که در کمیسیون انتخابات جریان دارد، نشان میدهد که مسئولان آن قادر نخواهند بود که نتایج ابتدایی انتخابات ششم میزان را در روز 23 عقرب اعلام کند.
یوسف رشید رییس فیفا گفته که:" کمیسیون انتخابات تا هنوز در مورد 137 هزار آرای که قبلا قرنطین اعلام شده بود و حالا بخش آن معتبر و بخشی دیگر آن غیر معتبر شناخته شده است برای تکتهای انتخاباتی ، نهادهای ناظر و مردم افغانستان وضاحت نداده است".
آقای رشید افزوده که: "حالا قرار است آرای غیرمعتبر، بایومتریک و غیربایومتریک که حساب شده، آرای که شرکت درملوگ به اساس مشابهتهای عکس و اثر انگشت غیر معتبر اعلام کرده و همچنان آرای 2 هزار محل که به اساس تصمیم کمیسیون باید به بازشماری رود، بازشماری شود اما این روند تا هنوز آغاز نشده است."
تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کنونی، نیز تاکید دارد که تاخیر در روند بازشماری آرا برای آنان قابل قبول نیست.
عبدالقادر هوتخیل، ناظر تیم انتخاباتی دولت ساز در کمیسیون گفته که تاخیر در روند بازشماری آرا برای تیمهای انتخاباتی و مردم افغانستان پذیرفتنی نیست.
تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت اما تاکید بر تاخیر در روند تا تصفیه کامل آرای قرنطین شده دارد.
نور رحمان اخلاقی از اعضای این تیم گفته که قبل از آغاز بازشماری باید میزان آرای معتبر دقیقا مشخص شود و به اساس محاسبه آنها از آنچه کمیسیون انتخابات اعلام کرده حدود ۳۰۰ هزار رای باید باطل و از روند شمارش آرا خارج شود.
قرار است پس از بازشماری بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری، نتیجه ابتدایی انتخابات به تاریخ ۲۳ عقرب اعلام شود. نتایجی که به اساس تقویم انتخاباتی باید به تاریخ ۲۷ میزان اعلام میشد اما به تاخیر افتاد.
نتیجه نهایی نیز قرار بود بعد از رسیدگی به شکایات در ۱۶ عقرب اعلام شود که اکنون به تاخیر افتاده اما تاریخ جدید آن اعلام نشده است.