صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراض مجلس سنا به بدرفتاری سازمان استخبارات پاکستان با سفیر افغانستان در اسلام آباد

اعتراض مجلس سنا  به بدرفتاری سازمان استخبارات پاکستان با سفیر افغانستان در اسلام آباد

مجلس سنا، احضار سفیر افغانستان در پاکستان از سوی سازمان استخبارات آن کشور و توهین او از سوی نظامیان پاکستان را، محکوم کرد و خواستار اقدامات لازم حکومت افغانستان در قبال این عمل شد.
به اساس گزارش ها، روز دوشنبه، سازمان اطلاعاتی نظامی پاکستان (آی اس آی) عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار و با او رفتار نادرست داشته اند.
این عمل استخبارات پاکستان، خشم نمایندگان مردم در مجلس سنا را برانگیخته است.
محی الدین منصف نماینده مردم کاپیسا در مجلس سنا، در نشست دیروز (سه شنبه، 14 عقرب) این مجلس احضار سفیر افغانستان را به سازمان استخباراتی و رفتار زشت با او را محکوم کرده و این عمل را خلاف عرف دیپلماتیک خواند.
او گفت که احضار یک دیپلمات به سازمان اطلاعاتی یک کشور، توهین و تحقیر او است و در تضاد با قوانین و اصول بین المللی است.
فیصل سمیع نایب منشی مجلس سنا، از وزارت امور خارجه خواست تا این قضیه را به شکل جدی بررسی کند؛ زیرا سازمان های استخباراتی حق احضار سفرا را ندارند.
فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا، این عمل را محکوم کرد و گفت که سازمان استخباراتی حق استجواب، توهین و تحقیر یک دیپلمات را ندارد.
او این کار استخبارات پاکستان را "بی حیایی" در مقابل دیپلمات افغانستان خواند و به کمیسیون امور بین المللی مجلس سنا وظیفه سپرد تا این قضیه را بررسی کند.
وزارت امور خارجه کشور نیز روز دوشنبه مراتب شدید اعتراض و نگرانی خویش را در پیوند به احضار سفیر افغانستان در اسلام آباد توسط سازمان اطلاعاتی نظامی پاکستان (آی اس آی) و رفتار نادرست نظامیان این سازمان، ابراز داشته و این عمل را خلاف موازین و عرف دیپلماتیک پنداشته است. مسلمیار همچنان در اشاره به متوقف شدن دادن ویزۀ پاکستان برای افغان ها در کابل، گفت که وزارت خارجه باید سفیر پاکستان را احضار کند.
سفارت پاکستان در کابل، روز دوشنبه اعلام کرد که بنا بر مشکلات امنیتی، صدور ویزه به افغان ها در کابل را متوقف کرده است.
مسلمیار، به کمیسیون امور بین المللی مجلس سنا هدایت داد تا این موضوع را نیز بررسی کند؛ تا به اساس یافته های آنها مجلس سنا موقفش را اتخاذ کند.