صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیروهای امنیتی و دفاعی یک عملیات تصفیوی را در ولسوالی پغمان کابل راه اندازی کردند

نیروهای امنیتی و دفاعی یک عملیات تصفیوی را در ولسوالی پغمان کابل  راه اندازی کردند

وزارت دفاع ملی میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی کشور یک عملیات تصفیوی را در ولسوالی پغمان ولایت کابل راه اندازی کردند که در نتیجه آن سه عضوی گروه طالبان کشته شدهاند.
این وزارت روز سه شنبه ( 14، عقرب) با نشر خبرنامهای گفته که در این عملیات، دو عضو گروه طالبان در منطقه "ده گانان ارغندی" و یک تن دیگر در منطقه "بادام قل" این ولسوالی کشته شدهاند.
وزارت دفاع افزوده: "همچنان در این عملیات یک دیپوی سلاح و مهمات تروریستان در ارتفاعات کوه "علی شیر" در ساحه ارغندی تخریب گردیده و ۸ فیر میزایل که آماده شلیک بودند، از بین برده شد."
وزارت دفاع در خبرنامهاش به گروه های تروریستی هشدار داده که در هیچ جای از کشور در امان نخواهند بود و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دیگر اجازه نخواهند داد که در بین مردم وحشت ایجاد کنند.
همچنان وزارت امور داخله با نشر یک خبرنامه جداگانه گفته است که نیروهای قطعات خاص پولیس عملیاتی را در مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل راه اندازی کردند که در نتیجه آن دو عضو کلیدی گروه طالبان کشته شدهاند.
خبرنامه افزوده، در این عملیات یک تن دیگر به ظن همکاری با گروههای هراسافگن بازداشت شده است.
پغمان از مرکز شهر کابل حدود 25 کیلومتر فاصله دارد و از جمله ولسوالیهای نسبتا ناامن  کابل است. به دلیل حضور گروه طالبان و افراد مسلح غیر مسئول در این ولسوالی هر ازگاهی رویدادهای امنیتی در این ولسوالی اتقاق میافتد.