صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشست تفاهم و همکاری میان مردم و پولیس در بامیان برگزار شد

نشست تفاهم و همکاری میان مردم و پولیس در بامیان برگزار شد

پولیس مردمی وزارت امور داخله، نشستی را زیر نام "تفاهم و همکاری میان مردم و پولیس" در ولایت بامیان برگزار کرد و در این نشست از همکاری فعالان مدنی، متنفذین و اعضای شوراهای مشورتی بامیان با نیروهای امنیتی تقدیرکرد.
در این نشست که دیروز(دوشنبه، 13، عقرب) در بامیان برگزار شد، به شمول مسئولین پولیس مردمی وزارت امور داخله و فرماندهی پولیس آن ولایت، علما، متنفذین، اعضای جامعه مدنی و اعضای شوراهای مشورتی، اشتراک کردند.
هدف از برگزاری این نشست، دستیابی به راههای که منجر به جلب و افزایش همکاری مردم با پولیس شود، خواند.
اشتراک کنندگان این نشست تأکید کردند که همکاری مردم با پولیس در کاهش سطح جرایم در این ولایت مؤثر بوده و همچنان تعهد سپردند که از طریق مجراهای ارتباطی، مردم را به همکاری بیوقفه با پولیس تشویق میکنند.
در این نشست، فعالان مدنی، متنفذین و اعضای شوراهای مشورتی به دلیل همکاریهای بی وقفه شان با پولیس، از سوی ریاست پولیس مردمی وزارت امور داخله مورد تقدیر قرار گرفتند.
در همین حال وزارت امور داخله با نشر خبرنامهای گفته است که نیروهای پولیس قوماندانی امنیه ولایت بامیان در نتیجه عملیاتی شش تن را در پیوند به همکاری با گروههای تروریستی بازداشت کردند.
وزارت داخله افزوده، این عملیات در مربوطات روستای "ده چقورک" ولسوالی شیبر ولایت بامیان راه اندازی شده بود که در نتیجه آن شش تن را دستگیر کردهاند.
به نقل از خبرنامه از نزد افراد بازداشت شده مقداری سلاح و مهمات سبک و سنگین نیز به دست پولیس افتاده است.
بامیان در مرکز کشور از جمله ولایات امن است که فعالیت گروه های تروریستی در این ولایت بسیار کم است. باشندگان بامیان همواره با نیروهای امنیتی ودفاعی کشور همکاری داشتهاند.