صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ثبت ۲۲۰ قضیه خشونت علیه زنان در زون شرق کشور در ۷ ماه

ثبت ۲۲۰ قضیه خشونت علیه زنان در زون شرق کشور در ۷ ماه

مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شرق اعلام کردهاند که از آغاز سال جاری خورشیدی تاکنون، ۲۲۰ قضیه خشونت در علیه زنان در این زون به ثبت رسیدهاست.
صبرینه حمیدی، رئیس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در زون شرق در مراسمی به مناسبت روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان گفتهاست، آمار خشونت در برابر زنان در ولایتهای کنر، لغمان، نورستان و ننگرهار به ثبت رسیدهاست و نسبت به سالهای گذشته مقداری افزایش یافتهاست.
دفتر والی ننگرهار گفتهاست که این مراسم روز سه شنبه (۱۴ عقرب) از سوی ریاست امور زنان این ولایت برگزار شدهاست.
به گزارش افق، فتانه عزیز، رئیس امور زنان ولایت ننگرهار، در این مراسم گفتهاست که در جریان هفت ماه گذشته، ۹۱ قضیه خشونت در برابر زنان در این ولایت به ثبت رسیده که شامل فرار از منزل، ازدواج اجباری، خشونتهای فزیکی و روانی میشود.
این در حالی است که ولایتهای شرقی بهدلیل حضور گروههای تروریستی امنیت مناسبی ندارند.