صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاریک اندیشی مماتی سالنگ؛ یک ماه کابل و چند ولایت دیگر را به تاریکی برد

تاریک اندیشی مماتی سالنگ؛ یک ماه کابل و چند ولایت دیگر را به تاریکی برد گزارش : علی‌رضا احمدی

مماتی سالنگ و سه تن از دوستانش حدود یک ماه پیش به قصد باجگیری از شرکت برشنا، دو پایه برق وارداتی به کابل و چند ولایت دیگر را منهدم کردند که علاوه بر کابل، سایر ولایات نیز حدود یک ماه در تاریکی بسر بردند.
شرکت برشنا میگوید که این اقدام مماتی 10 میلیون افغانی به شرکت برشنا صدمه زده، یک کارمند برشنا هنگام کار دچار برق گرفتگی شد و جان داد و چند میلیون تن دیگر در تاریکی فرو رفتند.
مسئولان این شرکت گفتند که این اقدام مماتی سالنگ میلیونها افغانی زیان مستقیم و غیر مستقیم به شرکت برشنا زده است و او باید به اشد مجازات محکوم شود.
امان الله غالب رئیس عمومی شرکت برشنا به روزنامه افغانستانما گفت که به دلیل قطع برق شهروندان کابلی و چند ولایت دیگر، تصمیم گرفتیم که از یک سرکت برق بدهیم که متاسفانه در جریان کار یکی از همکاران ما دچار برق گرفتگی شد.
آقای غالب همچنین افزود که تخریب پایهها زیانهای مستقیم و غیر مستقیم به شرکت زده است. او گفت به دلیل صعبالعبور بودن ترمیم این پایهها بیش از ده میلیون افغانی هزینه برداشته است.
به دلیل اینکه پایه در موقعیتی دشوار گذر وجود داشت، حدود یک ماه طول کشید که کارمندان شرکت برشنا این پایه را مرمت کنند و برق را به شهروندان برسانند.
رئیس عمومی شرکت برشنا میگوید که تخریب پایهها از سوی دیگر باعث شده است که در حدود یک ماه مانع فروش برق به شهروندان شود.
آقای غالب از نهادهای قضایی و عدلی خواست که اشد مجازات را برای او در نظر بگیرد. او گفت: "من اگر شخصا مسئول بررسی پرونده مماتی باشم، مماتی را از پایه سالنگ آویزان میکنم که درس عبرتی برای دیگران باشد تا دیگر چنین واقعهایی تکرار نشود."
رئیس شرکت برشنا همچنین خواستار مجازات علنی عاملان تخریب این پایهها شد.
مماتی سالنگ و سه همکارش حدود یک ماه پیش در شانزدهم میزان سال جاری، دو پایه برق وارداتی را در ساحه هِیجان (سنگ نقش) منفجر و برق مواصلاتی را بر روی شهروندان قطع کردند.
ریاست عمومی امنیت ملی سه روز بعد از این واقعه اعلام کرد که یک گروپ چهار نفری که مسئول انفجار پایه برق در سالنگ بودند، بازداشت شدهاند.
در اعلامیه امنیت ملی آمده است که "افراد بازداشت شده به نامهای دل آغا مشهور به مماتی، فدامحمد حیران، محمد شفیع و آغا شیرین اعتراف کردهاند که چندی قبل نظر به هدایت رهبریشان با رئیس برشنا تماس گرفته و از وی تقاضا یک صد هزار دالر امریکایی کرده و وی را اخطار دادند که اگر برایشان پول پرداخت نشود، پایههای برق را منفجر خواهند کرد."
امنیت ملی افزوده که این افراد در اعتراف خود گفتهاند بعد از اینکه"رئیس برشنا از پرداخت پول ابا ورزید آنها به سرگروپی دل آغا پایههای برق را منفجر کردند."
امان الله غالب رئیس شرکت برشنا میگوید که علاوه بر مماتی سالنگ و همکارانش، در ولایت وردک نیز چندین نفر به اتهام قطع لین برق بازداشت شدهاند.
آقای غالب میگوید که این افراد باید هرچه زودتر به گونه علنی مجازات شوند تا درس عبرتی برای دیگران شود.
از سوی دیگر شهروندان کشور نیز در پی دستگیری مماتی سالنگ و همکارانش، در فضای مجازی عمل او را نکوهش کردند و خواستار اشد مجازات برای آنان شدند.
عبدالله زمانی، حقوقدان نیز میگوید که شخصی که به اموال عامه خساره وارد میکند، علاوه بر جبران خساره باید طبق قانون به حبس قصیر محکوم شود.
آقای زمانی همچنین گفت که مماتی سالنگ تنها متهم به تخریب اموال عامه نخواهد شد بلکه سارنوالان میتوانند علیه او، باجگیری، اخلال در نظم عامه و حمل مواد انفجاری و مهمات را طرح دعوی کند.
گفتنی است که تاکنون لویسارنوالی در مورد پرونده مماتی سالنگ و همکارانش اظهار نظری نکرده است و مشخص نیست چه نوع مجازاتی برای او در نظر گرفته میشود.
اکنون باید منتظر تصمیم نهادهای عدلی و قضایی ماند تا مشخص شود که آنان برای مماتی سالنگ و همکارانش چی سزایی مد نظر میگیرند؛ افرادی که علاوه بر قبولاندن هزینهی هنگفت مالی به شرکت برشنا و تاریکی یکماهه به شهروندان، زمینهساز مرگ یک کارمند فنی این شرکت نیز شدند.
مسئولان شرکت برشنا میگویند که در شش ماه اخیر، بارها پایههای برق در کابل، شاهراه کجکی- قندهار، میدانوردک-غزنی و فاریاب تخریب شده و میلیونها افغانی هزینه روی دست شرکت برشنا گذاشته است.