صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارائه خدمات آموزشی به ده‌ها هزار کودک بیجاشده و عودت‌کننده

ارائه خدمات آموزشی به ده‌ها هزار کودک بیجاشده و عودت‌کننده

وزارت معارف میگوید که در جریان سال روان خورشیدی، ۱۸۴ هزار و ۷۴۹ کودک بیجاشده و عودتکننده تحت پوشش خدمات آموزشی قرار گرفته اند.
نوریه نزهت، سخنگوی این وزارت روز سه شنبه(۱۴ عقرب) به صدای امریکا گفته که از این جمله ۱۰۵ هزار و ۹۹۱ تن این کودکان را دختران تشکیل میدهند.
خانم نزهت افزوده که برای این کودکان در ولایتهای بلخ، بادغیس، هرات، جوزجان، کابل ، کندهار، کنر، کندز، ننگرهار، سرپل، ارزگان، زابل، فاریاب ، سمنگان، پکتیکا، و هلمند، پنج هزار و ۸۰ صنف موقت راهاندازی شده است.
وزارت معارف پنج هزار و ۸۴۹ نفر را به عنوان معلم برای این کودکان استخدام کرده است.
سخنگوی وزارت معارف گفته: "اطفال بیجاشده به دلیل نبود اسناد تعلیمی در صنوف نه ماهه و سه سالهای که بر اساس سروی نیازمندی مردم از سوی موسسات تدویر یافته، تحت آموزش قرار گرفته و بعداً زمینۀ جذب آنان در مراکز تعلیمی دولتی در نزدیکی محلات سکونت شان فراهم گردیده است."
خانم نزهت گفته که این خدمات از طریق گروه کاری آموزش در حالت اضطرار با کمک موسسات داخلی و خارجی برای این کودکان فراهم شده است.
آمار وزارت معارف  نشان میدهد که در سال گذشتۀ خورشید ۲۴۶ هزار کودک بیجاشده و برگشتکننده در ۸۰ ولسوالی تحت پوشش خدمات آموزشی قرار گرفته بودند.
بر بنیاد گزارش ملل متحد، بیش از ۴۱۸ هزار افغان از کشورهای همسایه و اروپا داوطلبانه به کشور بازگشته و یا هم اخراج شده اند.
همچنان نزدیک به ۳۵۵ هزار افغان به دلیل جنگ و حوادث طبیعی از مناطق مسکونی شان در سراسر کشور بیجا شده اند. ملل متحد گفته است که ۵۸ درصد بیجاشدگان و ۴۸ درصد برگشتکنندگان را کودکان تشکیل میدهند.