صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: حکومت متعهد به تحقق صلح است

رئیس جمهور: حکومت متعهد به تحقق صلح است

محمد اشرف غنی رئیس جمهور که به مناسبت اولین سالروز شهادت جنرال عبدالرازق سخنرانی میکرد، به موضوع صلح اشاره کرد و گفت که “صلح؛ همیشه اولویت من به عنوان رئیس جمهور کشور بوده است. صلح، خواست اصلی مردم ما است و حکومت افغانستان به تحقق آن متعهد است."
آقای غنی روز جمعه 26 میزان در این مراسم که در کابل برگزار شده بود، گفت که مردم و دولت افغانستان خواستار صلح پایدار و با عزتاند و به تمام تلاشها، به هدف رسیدن به صلح متعهد است.
او تصریح کرد که دولت، در نتیجه تلاشهای دوامدار در پنج سال گذشته صلح را به یک گفتمان ملی مبدل کرد. مردم نسبت به هر زمان دیگر ارزش قطع جنگ و آمدن یک صلح پایدار را بیشتر احساس کردهاند.
او افزود که حکومت افغانستان صلح را یک پروسۀ ملی خوانده و پیوسته تلاش کرده است تا گامهای همه جانبه را در این راستا، بردارد.
رئیس جمهوری با تاکید گفت که دولت به عنوان طراح، مدافع و تطبیق کننده صلح، به فیصلههای لویه جرگه مشورتی صلح احترام قایل است و تعقیب راهکار پیشنهاد شده از سوی این جرگه را به محوریت مردم و مالکیت دولت افغانستان، مسئولیت خود میداند.
حکومت در ماه ثور سال جاری، حدود 3.5 هزار متنفذ را از سراسر کشور در کابل جمع کرد تا در مورد نحوه گفتگوهای صلح با طالبان به حکومت مشوره بدهند.
اعضای لویه جرگه مشورتی صلح با صدور یک قطعنامه ۲۳ مادهای از گروه طالبان خواستند تا دست از جنگ کشیده و در بازسازی کشور سهم بگیرد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور یک بار دیگر بر این قطعنامه تاکید کرد و گفت که صلح مهمترین خواست ملت افغانستان و بنیادیترین مسئولیت حکومت است؛ حکومت افغانستان درچارچوب ارزشهای ملی، منافع ملی و مصالح علیای کشور با عقلانیت تمام و مبتنی برخواست ملت به خصوص مطالبات جرگه مشورتی صلح؛ این روند ملی را به پیش خواهد برد.
ریاست جمهوری به دلیل فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری، روند گفتگوهای صلح را به حالت تعلیق درآورده بود و گفته بود که این روند بعد از برگزاری انتخابات از سر گرفته میشود.