صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حدود 44 درصد جمعیت افغانستان مصؤنیت غذایی ندارند

حدود 44 درصد جمعیت افغانستان مصؤنیت غذایی ندارند

سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد (FAO )همزمان با روز جهانی غذا میگوید که 44 درصد جمعیت افغانستان مصؤنیت غذایی ندارند.
فیبریزیو سیزارتی، سرپرست سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه (25 میزان) در مراسمی گرامی داشت از روز جهانی غذا گفت که 44.6 درصد جمعیت افغانستان مصؤنیت غذایی ندارند.
او اضافه کرد که همچنان مشکل سوء تغذیه در میان کودکان در افغانستان یک مشکل جدی محسوب میشود طوری که 37 درصد کل کودکان زیر سن پنج سال در کشور از این مشکل رنج میبرند.
همچنان فدا محمد پیکان معین خدمات صحی وزارت صحت عامه در این مراسم با تایید آمار 37 درصدی سوء تغذیه کودکان زیر پنج سال در کشور افزود که از هر 10 کودک در کشور یک تن با آسیبهای تغذی غیرقابل برگشت سردچار هستند.
او مشکل سوءتغذیه کودکان را چالشی یاد کرد که وزارت صحت به تنهایی قادر به کاهش آن نیست و وزارتهای سکتوری در پیوند به آن باید وارد عمل شوند؛ به بیان او وزارت صحت، با وزارتهای تحصیلات، زراعت و معارف به گونه مشترک برای کاهش سوء تغذیه کار میکنند.
علاوه بر این حشمت الله غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت با اشاره به عدم مصؤنیت غذایی نزدیک به نیم از جمعیت کشور، گفت که این وزارت در چوکات برنامه آجندای ملی مصئونیت غذا برای رفع این مشکل کار میکند.
او گفت که در چوکات این برنامه، صدها هزار باغچه خانگی، باغچههای کوچک، فارمهای مرغداری و سبزخانهها در قریهجات ساخته شده که دسترسی به مواد غذایی را در کشور افزایش داده است. معین وزارت زراعت همچنان افزایش تولید محصولات زراعتی در جریان امسال را زمینه ساز بهبود مصئونیت غذایی شهروندان خوانده تصریح کرد که 20 تا 30 درصد تولیدات زراعتی در جریان امسال افزایش یافته است.
گفتنی است که 10 درصد از کل جمعیت جهان با کمبود غذا سردچار هستند این در حالی است که بیشتر از10 درصد دیگر از خوراک زیاد دچار مشکلات صحی شدهاند.