صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون شکایات انتخاباتی: بیش از 900 نفر به اتهام تقلب در انتخابات به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند

کمیسیون شکایات انتخاباتی:  بیش از 900 نفر به اتهام تقلب در انتخابات به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند

کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید با پایان روند بررسی شکایتهای انتخاباتی در دفاتر ولایتی این کمیسیون، بیش از 900 نفر به اتهام تقلب و جرایم انتخاباتی، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز (چهارشنبه، 24 میزان) در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که روند بررسی شکایات انتخاباتی در دفاتر ولایتی این کمیسیون پایان یافته است.
مولوی دین محمد عظیمی، از اعضای این کمیسیون در این کنفرانس خبری گفت که در نتیجه بررسی شکایات انتخاباتی "۹۰۷ نفر به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدهاند و این افراد در انتخابات تقلب و جعل کرده اند."
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید، در جمع افرادی که به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدهاند، اعضای کابینه حکومت نیز شامل اند.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که 4528 شکایت در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری در دفاتر این کمیسیون ثبت شده که تاکنون 4362 شکایت از 32 ولایت کشور به کابل انتقال یافته است.
معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز در کنفرانس خبری دیروز گفت که از مجموع شکایاتی که در دفاتر ولایتی این کمیسیون به آنها رسیدگی شده، یکهزار و ۷۸۰ شکایت آن بهخاطر عدم اسناد و مدارک «کافی» رد شده است. به گفته او، از جمع چهار هزار و ۵۲۸ شکایت ثبتشده در دفاتر این کمیسیون، ۱۷۹ شکایت آن استثنایی میباشد. براساس طرزالعمل و قوانین انتخابات کشور، در مورد این آرا در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم گرفته میشود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین در کنفرانس خبری دیروز اعلام کرد که آرای 77 محل رایدهی که در روز انتخابات مسدود بودند، باطل شده است. علاوه بر این، این کمیسیون آرای یک هزار و 817 محل رایدهی را برای بازشماری مجدد به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است.
قطبالدین رویدار، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی در کنفرانس خبری اعضای این کمیسیون گفت که بیشتر شکایتها در ولایتهای کابل، هرات، ننگرهار، بلخ و قندهار ثبت شده است. آقای رویدار تأکید کرد که میزان شکایتها در ولایات براساس میزان اشتراککنندگان بوده است. او افزود که: "در هر ولایت که نفوس بیشتر بوده، در همان ولایت شکایت نیز بیشتر ثبت شده است."
انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان برگزار شد. بر اساس تقویم انتخاباتی، قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات به تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی آن به تاریخ 16 عقرب اعلام شود.