صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پایان روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون انتخابات

پایان روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون انتخابات

مسئولان کمیسیون انتخابات میگویند که روند انتقال اطلاعات دستگاههای بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی این نهاد شام دیروز (چهارشنبه، ۲۴میزان) پایان یافته است.
عبدالعزیز ابراهیمی؛ سخنگوی این کمیسیون گفت که اطلاعات بیش از یک میلیون و هفتصدهزار رایدهنده وارد بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون انتخابات شدهاست.
قرار است که روند بررسی آرا نیز آغاز شود که جداسازی آرای بایومتریک شده و بایومتریک ناشده نیز شامل این روند است.
در این میان، اورنگ زیب؛  یک عضو دیگر کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تاکنون بیش از ۱۰۰  دستگاه بایومتریک ناپدید هستند که بیشتر این دستگاهها از ولایت بغلان ناپدید شدهاند.
از سوی هم، ۲۳۰۰دستگاه دیگر بایومتریک به علت مشکلات فنی، در کمیسیون مستقل انتخابات قرنطین شده و کمیسیون مستقل انتخابات پس از پایان بررسیها دربارۀ سرنوشت این دستگاهها نیز تصمیم خواهد گرفت.