صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: صلح اولویت کاری حکومت آینده افغانستان است

رئیس جمهور:  صلح اولویت کاری حکومت آینده افغانستان است

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در دیدار با آلیس ویلز، معاون وزارت امور خارجه امریکا گفته است که صلح اولویت کاری حکومت آینده افغانستان خواهد بود.
بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی قبل از ظهر دیروز (سه شنبه، 23 میزان) با آلیس ویلز، معاون وزارت امور خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی دیدار و گفتگو کرده است.
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که در این دیدار" هردو جانب در رابطه به مسائل انتخابات، صلح، امنیت و روابط منطقهای بحث و گفتگو کردند."
معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در این دیدار از برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ستایش کرده و گفته است که "انتخابات برای تحکیم پایههای مردم سالاری، مهم و ارزنده است."
رئیس جمهور غنی در این دیدار گفته است که اکنون و بعد از برگزاری انتخابات، باید "به استقلالیت کمیسیونهای انتخاباتی و به فیصلههای این کمیسیونها احترام گذاشته شود." او افزوده که "قبل از اعلام نتایج از سوی كميسيونهای انتخاباتی هیچ نامزدی نباید ادعای پیروزی کند."
هرچند رئیس جمهور به نامزد مشخصی اشاره نکرده است، اما چند روز بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، در یک کنفرانس خبری ادعا کرد که تیم او پیروز انتخابات است و حکومت آینده را تشکیل خواهد داد.
رئیس جمهور غنی در دیدار با معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در مورد روند صلح افغانستان نیز گفتگو کرده است.
آقای غنی گفته است که "برای رسیدن به صلح باعزت و پایدار اجماع سرتاسر وجود دارد و پروسۀ صلح اولویت کاری حکومت فعلی و آینده، است."
روند صلح افغانستان در یک سال اخیر، وارد مرحله جدید و جدی شد. حکومت امریکا برای پایان دادن به طولانیترین جنگ تاریخ خود، 9 دور با هیأت گروه طالبان در قطر و امارات متحده عربی، گفتگو کرد، اما بعد از یک حمله انتحاری طالبان در کابل و کشته شدن یک سرباز امریکایی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، این گفتگوها را متوقف و سپس لغو کرد. در جریان گفتگوهای امریکا و طالبان، حکومت افغانستان همواره تأکید میکرد که برای آغاز مذاکره با گروه طالبان، هیچ نوع پیششرطی ندارد، اما در جریان مذاکرات خطوط سرخی دارد که در مورد آنها بحث نخواهد کرد.
اما اکنون، حکومت افغانستان نیز برای آغاز مذاکره و گفتگو با طالبان، آتشبس سراسری را پیششرط قرار داده است و گفته است که طالبان باید نشان دهند که به صلح و زندگی مسالمت آمیز، متعهد هستند.