صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یونیسف: سیزده درصد کودکان افغان به علت نشستن دست‌ها از بین می‌روند

یونیسف:  سیزده درصد کودکان افغان به علت نشستن دست‌ها از بین می‌روند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) میگوید که 13 درصد کودکان زیر پنج سال افغان به دلیل بیماریهای اسهال و سوءتغذیه از بین میروند. علت این بیماریها نشستن دستها گفته شد.
شیما سنگویتا نماینده دفتر یونیسف در افغانستان روز سهشنبه 23 میزان که به مناسبت روز جهانی شستن دستها در کابل سخنرانی میکرد، گفت که از هر هزار تولد، 56 کودک به سن 5 سالگی نمی رسند که علت مرگ 13 درصد آنان نشستن دستهاست.
خانم سنگویتا افزود که اگر خانوادهها و کودکان موضوع شستن دستها را رعایت کنند، 44 درصد میزان ابتلا به امراض ساری و 24 درصد به دیگر امراض را کاهش میدهد.
شیما سن گوپتا تاکید کرد که یونیسف متعهد به انجام ماموریت خود برای دسترسی اطفال به آب آشامیدنی، تشناب و مسائل حفظ الصحه است.
وزارت معارف با همکاری وزارتهای صحت، انکشاف دهات، امور زنان و اداره یونیسف، روز جهانی شستن دستها را با شعار "دستهای پاک برای همه" در کابل تجلیل کرد.
میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف که در این مراسم سخنرانی میکرد گفت که شستن دستها با آب و صابون در صحت ما نقشی اساسی ایفا میکند، بنابراین تمام معلمان، شاگردان و مردم باید به این کار عادت کنند، شستن دستها یک فعالیت جزئی و یک روزه نیست بلکه موضوع مهمی است که تاثیر به سزایی در فرهنگ ما دارد.
آقای بلخی شاگردان را سفیر فرهنگ سازی مسائل صحی و بهداشتی در جامعه توصیف کرد و افزود که نقطه شروع این فرهنگ سازی مکتب است، معلمان، شورای مردمی و والدین در مکاتب با تاکید بر مسائل تربیتی که شستن دستها از جمله آن به شمار میرود، زمینه فراگیر شدن مسائل حفظ الصحی در جامعه را توسط 9 میلیون شاگرد بیش از پیش فراهم کنند.
سرپرست وزارت معارف همچنین گفت که به منظور عملی شدن این اقدام، برنامه "واش" را در تمامی مکاتب سراسر کشور روی دست گرفته است. در این برنامه اسباب شستشو برای شاگردان در مکاتب مهیا میشود.
روحافزا از شاگردان لیسه سوریا کابل به روزنامه افغانستانما گفت که مکتب تمامی وسایل شستشو را برای شاگردان مهیا کرده است و شاگردان میتوانند بعد از همیشه از آب و صابون استفاده کنند.
در همین حال، فدا محمد پیکان معین وزارت صحت عامه به موضوع شستشو دستها اشاره کرد و گفت که براساس سروی سال 2018 وزارت صحت عامه در سراسر افغانستان فقط 36 درصد خانهها آب و صابون داشتهاند.
آقای پیکان بر هماهنگی ادارات و نهادهای مرتبط برای آگاهیدهی هر چه بیشتر در این راستا تاکید کرد. او خاطرنشان کرد که تمامی مراکز صحی در سراسر کشور، علاوه بر کار تداوی، آگاهیدهی نیز میکنند.
محمد عیسی قدرت معین وزارت احیا و انکشاف دهات نیز در این برنامه گفت که این وزارت از طریق برنامه آبرسانی روستایی و میثاق شهروندی تا امروز توانسته 18 ولسوالی را به حیث ولسوالیهای پاک که مسائل حفظ الصحه در آن رعایت میشود را معرفی کند و قرار است تا پایان سال روان خورشیدی 30 ولسوالی را اعلام کنیم.
گفتنی است کمپاین حمایتی به هدف بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد شستن دستها با صابون به رهبری وزارت معارف و حمایت اداره یونیسف آغاز شده و تاکنون این کمپاین در 310 مکتب در سراسر کابل و 26 ولایت افغانستان دایر شده که مجموعا 195 هزار شاگرد و 4800 معلم از آن مستفید شدهاند.
بر اساس آمارهای وزارت معارف، حدود 9 میلیون شاگرد در سراسر کشور مشغول تحصیل هستند که شماری از آنان به مکانهای استندرد برای آموزش و زندگی دسترسی ندارند.