صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره اترا: جریمه‌های تخلف شرکت‌های مخابراتی افزایش چشم‌گیر یافته است

اداره اترا: جریمه‌های تخلف شرکت‌های مخابراتی افزایش چشم‌گیر یافته است

اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) میگوید که بر بنیاد یک طرح جدید نظارتی این اداره، جریمههای تخلف و تخطی شرکتهای مخابراتی به صورت چشمگیر افزایش یافته است.
سید بلال هاشمی معاون اداره اترا که در نشست روز سهشنبه (23 میزان) مجلس سنا صحبت میکرد در مورد تخلفات شرکتهای مخابراتی گفت که این اداره مقررات جدیدی را وضع کرده که جریمههای تخلف و تخطی شرکت چند برابر شده است.
آقای هاشمی هرچند میزان دقیق وضع این جریمههای سنگین را نگفت؛ اما تاکید کرد که این مساله سبب بهبود کیفیت خدمات مخابراتی در کشور میشود.
به گفته او، بررسیهای که اداره اترا از چندی به این سو انجام داده، در برخی موارد کیفیت خدمات نسبت به تعهدات انجام شده به شدت پایین بوده و شرکتهای خاطی مجموعاً حدود 240 میلیون افغانی جریمه شده اند.
او تاکید کرد که در طرح جدید نظارتی، جریمه تخلفات و تخطیهای شرکتهای مخابراتی به شدت افزایش یافته و کیفیت خدمات در روزهای آینده بهبود مییابد.
هاشمی همچنین استفاده از فایبر نوری را نیز برای ارائه خدمات انترنتی ارزان خواند و گفت که هم اکنون تنها شرکت دولتی سلام برای ارائه خدمات انترنت از فایبر نوری استفاده میکند و تلاش میشود تا سایر شرکتها نیز از فایبر نوری استفاده کنند.
آقای هاشمی همچنین در مورد توزیع سیم کارتهای غیر مجاز و راجستر ناشده در سطح شهر صحبت کرد و گفت که عرضه سیم کارتهای بدون راجستر به بازار به هیچ وجه قابل قبول نیست و اداره اترا تا هنوز شش شرکت توزیع سیم کارت و 2 شرکت مخابراتی را حدود 100 میلیون افغانی جریمه کرده است.
به گفته او، این شرکتها بر علاوه جریمه نقدی به دادستانی کل کشور نیز معرفی شدهاند.
او تاکید کرد که بررسی سیم کارتهای فعال ثبت ناشده نیز با موجودیت شناسنامههای ورقی کار سختی است؛ ولی این مساله با توزیع شناسنامههای الکترونیکی مطمئین تر و امن تر خواهد شد.
گفته میشود عرضه سیمکارتهای ثبت ناشده در بازار مشکلات زیاد امنیتی را به بار آورده است و با وجود تاکید بر جمعآوری این سیم کارت؛  نه تنها که از این کار جلوگیری نشده بلکه عرضه سیم کارتهای ثبت نشده در بازار افزایش نیز یافته است.