صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ملا طلحه عضو برجسته طالبان در شهر هرات دستگیر شد

ملا طلحه عضو برجسته طالبان در شهر هرات دستگیر شد

مقامات محلی ولایت هرات میگویند که ملا عبدالله مشهور به "طلحه" توسط نیروهای پولیس هرات در مرکز این ولایت بازداشت شد.
عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات به جمهور گفته که: این فرد معاون "مولوی نجیب الله" از فرماندهان شاخص طالبان در ولسوالی اوبه هرات است.
به بیان وی، طلحه باشنده اصلی روستای "سینان" ولسوالی انجیل و فعلی ناحیه نهم هرات است که از سوی پولیس مبارزه با تروریزم این ناحیه بازداشت شد.
فرد بازداشت شده در بازجوییهای ابتدایی به عضویت فعال گروه طالبان اعتراف کرده است.
او گفته در بسیاری از حملات ضد دولتی در ولسوالیهای پشتون زرغون و اوبه اشتراک داشته است.
در این اواخر چند عضو برجسته طالبان در هرات از سوی نیروهای امنیتی کشته و یا بازداشت شدهاند.