صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس سنا هشت اداره را به څارنوالی معرفی کرد

مجلس سنا هشت اداره را به څارنوالی معرفی کرد

کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا؛ شش وزارت، ریاست پوهنتون کابل و شاروالی کابل را در پیوند به قضایای مختلف، به څارنوالی معرفی کرد.
زلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایت مجلس سنا دیروز (دوشنبه، 22 میزان) در یک نشست خبری گفت که اداره های یادشده شامل وزارت های مالیه، زراعت، تحصیلات عالی، انکشاف شهری، تجارت و صنعت، معارف و شاروالی کابل و ریاست پوهنتون کابل بوده و در پیوند به قضایای مختلف، به څارنوالی معرفی شده اند.
قرارداد واگذاری زمین پوهنتون کابل به پوهنتون امریکایی
آقای زابلی در این کنفرانس خبری گفت که در سال ۲۰۰۶ میلادی، شریف فایض وزیر اسبق تحصیلات عالی، با پوهنتون امریکایی افغانستان قراردادی را به امضا رساند که به اساس آن ۷۴ جریب زمین مربوط به وزارت های تحصیلات عالی و زراعت در دارالامان کابل، به پوهنتون امریکایی افغانستان واگذار شد.
او گفت که به اساس این قرارداد، پوهنتون یادشده باید در بدل این زمین، سالانه ۵۰ بورسیه تحصیلی را به پوهنتون کابل می داد، به اندازه زمین واگذار شده باید به همین مساحت، زمین را برای پوهنتون کابل در شهر کابل خریداری می کرد و تاسیسات پوهنځی های وترنری و زراعت که در آن زمان در ساحه دارالامان قرار داشت، در زمینی که تازه خریداری می شود اعمار می شد.
وی افزود: «پوهنتون امریکایی که مربوط به حکومت و نظامیان امریکا نمی شود و به یک شرکت شخصی امریکایی تعلق دارد، نه تنها که به تعهداتش عمل نکرده، بلکه موازی ۱۲۰ جریب زمین را غصب کرده و از آن استفاده می کند.»
او گفت که موازی ۱۲۰جریب زمین را که حالا پوهنتون امریکایی از آن استفاده می کند، ۹۶جریب زمین آن مربوط وزارت زراعت و مالداری و متباقی مربوط به پوهنتون کابل و وزارت تحصیلات عالی می باشد.
به گفتۀ موصوف مسئولان پوهنتون امریکایی، نه تنها درچند ماه گذشته به نشست های کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا حاضر نشده اند، حتی نماینده اش را به وزارت تحصیلات عالی نیز نفرستاده اند.
زابلی گفت: «امروز معین وزارت تحصیلات عالی و وزارت زراعت آمده بودند؛ اما جواب قانع کننده ارائه نکردند؛ زیرا آنها هراس دارند که این پوهنتون مربوط به حکومت امریکا می شود.»
وی افزود که دو سال قبل رئیس جمهور فعلی کشور، یک کمیته را به ریاست محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ریاست جمهوری موظف ساخته بود؛ تا زمین های یاد شده را از پوهنتون امریکایی مسترد کند؛ اما تا کنون حتی جلسه این کمیته برگزار نشده است.
زابلی گفت که وزیر مالیه با وجود تقاضای مکرر کمیسیون، حاضر نشد تا در مورد پاسخ بدهد.
موصوف افزود که کمیسیون، امروز به وزارت تحصیلات عالی دستور داد که تا زمان رفع مشکلات پوهنتون امریکایی، فعالیت این پوهنتون را ممنوع اعلام کند.
وی افزود: «اگر فعالیت پوهنتون متوقف نشود، کمیسیون از پولیس کمک می گیرد تا کسی را اجازه ندهد که وارد محوطه پوهنتون امریکایی شود.»
رییس کمیسیون سمع شکایات، در پیوند به این موضوع و دفاع نکردن از ملکیت های یادشده، در حضورداشت خبرنگاران، مکتوب های معرفی وزارت های مالیه، تحصیلات عالی، زراعت و مالداری و ریاست پوهنتون کابل را به څارنوالی به خوانش گرفت
تصمیم فروش تاسیسات و زمین سیلوی مرکز
زابلی، در نشست دیروز گفت که سهم داران سلیوی مرکز در کابل (وزارت انکشاف شهری و اراضی، وزارت زارعت و مالداری، وزارت صنعت و تجارت، وزارت مالیه و شاروالی کابل)، تصمیم گرفته اند که موازی یکصد جریب زمین و تاسیسات سیلوی مرکزی را در بدل قیمت ناچیز در اختیار پوهنتون خصوصی کاردان قرار دهند.
او بدون ارایه جزییات در مورد قیمت فروش این سیلو گفت: «برحکومت صدا می کنم که منافع ملی ایجاب نمی کند که ملکیت های دولت در این شرایط انقلابی، با قیمت نازل به فروش برسد.»
به گفته موصوف، ادارات یاد شده به بهانه اینکه گویا این کار به اساس ماسترپلان صورت گرفته، می خواهند که تاسیسات سیلو و زمین آن را به سکتور خصوصی و آن هم برای یک پوهنتون واگذار کنند.
زابلی گفت: «اداراتی که در سیلو سهم دارند، در نشست های این کمیسیون برای گفتن چیزی نداشتند، باید جلو فروش آن گرفته شود و نباید ۹۰۰ کارگر این سیلو بی سرنوشت شوند.»
وی طی نامه رسمی، ادارات یاد شده را نیز به څارنوالی معرفی کرد.
منفکی یازده رئیس وزارت تجارت
رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا گفت که سرپرست وزارت صنعت و تجارت، یازده رییس عمومی این وزارت را در حاليکه هر کدام شان تجربه و تحصیلات عالی داشتند، بدون اطلاع قبلی به آنان برکنار کرده و شمار دیگری را که توانایی و تجربه ندارند، استخدام کرده است.
او افزود که چندین بار کمیسیون سمع شکایات، سرپرست این وزرات را فراه خواند؛ اما حاضر نشد. 
وی این کار وزارت صنعت و تجارت را جفا در حق کارمندان این وزارت خواند و این وزارت را نیز طی مکتوب رسمی به څارنوالی معرفی کرد.
استخدام پانزده مشاور با معاش هنگفت
زابلی همچنان در نشست دیروز، بدون ارایه جزییات گفت که میرویس بلخی وزیر معارف ۱۵ تن را به حیث مشاور در این وزارت با معاش ۱۵۰ هزار افغانی تا ۲۰۰ هزار افغانی استخدام کرده است.
او مدعی شد  که کسانی که با معاش هنگفت به حیث مشاور استخدام شده اند، تحصیلات عالی ندارند و از نزدیکان شخص وزیر می باشند.
زابلی افزود که وزیر معارف، به چندین نشست کمیسیون سمع شکایات استجواب شده؛ اما حاضر نشده تا در مورد پاسخ بدهد.
موصوف وزیر معارف را نیز به څارنوالی معرفی کرد تا در مورد استخدام مشاورین یادشده پاسخ بدهد.
نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف به پژواک گفته که مشاورین به اساس نیازمندی در بخش های مختلف این وزارت استخدام شده و معاش آنها نیز با درنظرداشت شایستگی، تجربه و خدمت آنها تعیین شده است.
او مقدار معاش مشاورین را مشخص نکرده گفته که مشاوران، نه تنها با وزیر معارف بلکه با هیچ کس از اعضای رهبری این وزارت، رابطه خویشاوندی ندارند.