صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل به نامزدان: درک دقـیق از روند شمارش آرا داشته باشید

سازمان ملل به نامزدان:  درک دقـیق از روند شمارش آرا داشته باشید

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواسته است که قبل از اظهار نظر "درک دقیقی از  پروسه شمارش آرا داشته باشند."
یوناما در اعلامیهای که دیروز (یکشنبه، 21 میزان) منتشر کرده، از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز خواسته که "از آگاهی همه افراد ذینفع از پروسه شمارش آرا، به شمول توضیح این پروسه بهگونه واضح و صریح، اطمینان حاصل کند."
هرچند یوناما از تیم انتخاباتی و نامزد مشخصی نام نبرده است، اما روز یکشنبه، تیم ثبات و همگرایی، به رهبری عبدالله عبدالله، ادعا کرد که کمیسیون مستقل انتخابات آرای بایومتریک نشده را وارد سیستم مرکزی کرده که این کار برای آنها قابل قبول نیست.
این تیم به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داد که روند درج اطلاعات به سیستم مرکزی را متوقف کند و اگر این خواست مسالمت آمیز آنها درنظر گرفته نشد "از هر گزینهای" استفاده خواهند کرد.
اقدامات بیشمار برای تضمین شفافیت
یوناما همچنین در اعلامیه خود گفته است که این نهاد دریافته که مسئولان کمیسیونهای انتخاباتی افغانستان برای تضمین شفافیت انتخابات ریاست جمهوری "اقدامات بیشمار ضد تقلب" را روی دست گرفتهاند.
یوناما نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، کاندیدان و رایدهندگان را تشویق کرده که برای حفاظت از درستی پروسه انتخابات در جریان شمارش آرا "نقش فعال، آگاهانه و سازنده" داشته باشند.
در اعلامیه یوناما آمده است که "هر شهروند افغان که شاهد تقلب میباشد و یا مشکوک به تقلب میگردد، مسئولیت مدنی دارد تا به مراجع مرتبط افغان به ویژه کمیسیون شکایات انتخاباتی، شکایت درج نماید."
این نهاد افزوده که " در صورت وجود ادعاهای معتبر، ادارات مجری قانون باید فورا در مورد آن تحقیق نمایند و در صورت لزوم افراد مسئول را بازداشت و مورد پیگرد قانونی قرار دهند. "
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تأکید کرده است که"همه افراد ذیدخل مسئولیت مشترک در اعتباردهی به انتخابات دارند."
یوناما گفته است که شهروندان افغانستان در روز ششم میزان، با توجه به تهدیدات امنیتی، مسئولیت مدنی خود را انجام دادند و اکنون کمیسیونهای انتخاباتی، احزاب سیاسی، دولت، نامزدان و حامیان آنها، باید برای "حفظ و تکمیل انتخابات و حفاظت از یکپارچگی این روند، با توجه به جدول بندی و اعلام نتایج" تعهد خود را نشان دهند.
انتخابات ریاست جمهوری کشور در ششم میزان برگزار شد و بیش از دو میلیون شش صد هزار شهر کشور به نامزدان رای دادند. اکنون روند شمارش آرا انتقال اطلاعات دستگاههای بایومتریک به سیستم مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات جریان دارد. در روزهای گذشته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که روند انتقال اطلاعات از دستگاههای بایومتریک به سیستم مرکزی به دلیل حجم زیاد اطلاعات و حملات سایبری، به کندی پیشمیرود و برای سرعت دهی به این روند، دو متخصص آلمانی شرکت "درملوگ" به کابل آمدهاند. متخصصان این شرکت، کمیسیون انتخابت و نامزدان دیروز تصمیم گرفتند که راهکار جدیدی برای انتقال اطلاعات دستگاههای بایومتریک به سیستم مرکزی کمیسیون انتخابات روی دستگیرند و حافظه این دستگاهها به صورت مستقیم به کامیپوتر وصل شود.
انتقال اطلاعات دستگاههای بایومتریک به شیوه جدید، با حضور ناظران نامزدان انتخابات ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت.
قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی آن به تاریخ 16 ماه عقرب اعلام شود.