صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: در حملات هوایی امریکا در افغانستان غیرنظامیان کشته شدند

سازمان ملل: در حملات هوایی امریکا در افغانستان غیرنظامیان کشته شدند

سازمان ملل متحد میگوید که حملات هوایی امریکا در ولایات فراه و نیمروز که بر مراکز مواد مخدر انجام شده، تلفات جدی به غیرنظامیان وارد کرده است.
این حملات در ماه می ۲۰۱۹ در ولسوالی بکواه و بخشهایی از ولسوالی دلارام ولایت نیمروز مراکزی را هدف قرار داد که توسط نیروهای هوایی ایالات متحده به عنوان مراکز تولید مواد مخدر شناسایی شده بود.
در این گزارش که روز چهارشنبه(۱۷ میزان) نشر شد ۳۹ مورد تلفات غیرنظامیان در اثر حملات متعدد بر بیش از۶۰ محل در ولسوالی بکواه و بخشهایی از ولسوالی دلارام ولایت نیمروز بررسی شده است.
بر بنیاد یافتههای این گزارش ۱۴ کودک و یک زن شامل کشته شدگان این حملات اند. گزارش حاکی است که "ملل متحد روی گزارشهای معتبر در مورد حداقل ۳۷ مورد تلفات غیرنظامیان که بیشتر آنان زنان و اطفال میباشند، کار میکند."
نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان با ابراز نگرانی از روش تهیۀ این گزارش گفته است که یافتههای یوناما متکی به منابع بشری است که فقط معلومات محدود دارند.
سونی لیگت، یکی از سخنگویان نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان در تویتر نگاشته است "قوای امریکایی ادعاهای معتبر در مورد تلفات غیرنظامیان را پیگیری میکند...برخلاف یوناما، قوای امریکایی به وبسایتهایی مانند صدای جهاد اتکا نمیکند".
ملل متحد با اشاره به ادعای نظامیان امریکایی تاکید کرده است که "قوانین بینالمللی بشردوستانه، این گونه تسهیلات مالی را که یک طرف جنگ را کمک میکند، اهداف غیرنظامی میشمارد."
در این گزارش که توسط دفتر هیات معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دفتر حقوق بشر این سازمان تهیه شده، تاکید شده است که "تطبیق قانون پاسخ مناسب برای فعالیتهای غیرقانونی مواد مخدر است؛ نه عملیات نظامی که غیرنظامیان را با خطر مواجه میسازد."