صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

300 لیتر مشروبات الکلی در هرات کشف و ضبط شد

300 لیتر مشروبات الکلی در هرات  کشف و ضبط شد

امنیت ملی هرات 300 لیتر مشروبات الکلی را در مرکز این ولایت کشف و به دست آورد.
در خبرنامهای که از سوی ریاست امنیت ملی این ولایت نشر شده، آمده است که این مقدار مشروبات الکلی در عملیات کشفی نیروهای امنیت ملی در ناحیه نهم شهر به دست آمده است.
در پیوند با فروش و نگهداری این مقدار مشروبات الکلی، دو تن بازداشت شدهاند.
300 لیتر مشروبات الکلی کشف شده در 17 بشکه جاسازی شده بودند.
به نقل از خبرنامه، امنیت ملی تمامی مشروبات الکلی را به ریاست مبارزه با مواد مخدر تحویل داده است.
امنیت ملی هرات اطمینان داده که تلاش میکند جلوی تورید و تولید مشروبات الکلی را خواهد گرفت و از مردم خواست در این رابطه با نیروهای امنیتی همکار باشند.
نیروهای امنیتی هرات چندی پیش هم مقداری مشروبات الکلی را کشف و ضبط کردند.