صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاکسازی روستاهای ولسوالی خواجه غار تخار از وجود طالبان

پاکسازی روستاهای ولسوالی خواجه غار تخار از وجود طالبان

وزارت امور داخله میگوید که در نیتجه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی، چندین روستای ولسوالی خواجه غار ولایت تخار از وجود گروه طالبان پاکسازی شدند.
این وزارت روز چهارشنبه (17 میزان) با نشر خبرنامهای نوشته است که در این عملیات چندین روستا به شمول "قروق، دارالعوم و زردکمر" از وجود گروه طالبان پاکسازی شدند.
خبرنامه افزوده، در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی دهها تن از هراسافگنان طالبان کشته و زخمی شدند و چندین مخفیگاه آنان بکلی توسط نیروهای شامل عملیات از بین برده شد.
عملیات تصفیوی در ولایت تخار وارد یازدهمین روز شده است. در این مدت ولسوالیهای بهارک، خواجهغار و ینگیقلعه از وجود گروه طالبان پاکسازی شده و تلفات سنگینی به این گروه وارد شده است.
طالبان یک روز قبل از انتخابات ریاستجمهوری حملات شدید را بر ولسوالیهای خواجهغار، چاهآب و بهارک آغاز کردند؛ در حدی که باشندگان ولایت تخار از سقوط تالقان، مرکز این ولایت با راهاندازی حرکتهای اعتراضی ابراز نگرانی کردند.
اکنون اما صحنه به نفع نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برگشته و وزارت دفاع از پاکسازی کامل حومههای شهر تالقان، ولسوالیهای بهارک، ینگیقلعه و خاجهغار خبر میدهد.
وزارت دفاع روز یک شبنه 14 میزان نیز اعلام کرد که حاجی صابر، قاضی عمومی طالبان برای ولایت تخار و برهانیگجر، ولسوال نام نهاد این گروه برای ولسوالی نمکآب در یک حمله هوای نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی خواجهغار این ولایت کشته شدند.
وزارت داخله همچنان گفته است که عملیات پاکسازی و جستجوی تروریستان مخفی شده تا زمان پاکسازی کامل آن مناطق، ادامه دارد.