صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موتر حامل بیش از یک تُن مواد انفجاری در سرپل به دست پولیس افتاد

موتر حامل بیش از یک تُن مواد انفجاری در سرپل به دست پولیس افتاد

پولیس در مرکز ولایت سرپل، موتری را کشف و ضبط کرده است که ۱۱۵۰ کیلوگرام مواد انفجاری را به شهر سرپل انتقال می داد و رانندۀ موتر را نیز بازداشت کرده است.
به گزارش پژواک، غلام جیلانی ابوبکر قوماندان امنیه سرپل گفته که پولیس شاهراه نمبر یک این قوماندانی، ساعت ۸ سه شنبه شب در یک کمین، ۱۱۵۰ کیلوگرام مواد انفجاری طالبان را که در یک موتر نوع جیپ به شهر سرپل انتقال داده میشد، در منطقه حوزه حاجی محمد عمر مربوط مرکز سرپل کشف و ضبط کردند.
او افزوده که رانندۀ این موتر نیز بازداشت شده است.   اما وی گفته: «متاسفانه یک عراده موتر دیگر که مملو از مواد انفجاری بود، موفق به فرار شده است... اما پولیس تلاش دارد موتری را که موفق به فرار شد نیز کشف و ضبط کند.»