صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

با تخريب پايه برق وارداتى در سالنگ جنوبى برق کابل و١٠ولايت قطع شد

با تخريب پايه برق وارداتى در سالنگ جنوبى برق کابل و١٠ولايت قطع شد

یک پایۀ برق وارداتى ٢٢٠کيلو ولت در سالنگ جنوبى، با انفجار ماين منهدم گرديده، که در نتیجه برق کابل و ١٠ ولایت دیگر قطع شده است.
وحيد توحيدى سخنگوى شرکت برشنا، به پژواک گفته که حوالى ساعت ۱:۳۰ سه شنبه شب، پايۀ لين برق وارداتى از تاجکستان و ازبکستان به افغانستان، در ساحه سالنگ جنوبى توسط ماين جاسازى شده منهدم گرديد و برق ١١ ولايت به شمول کابل قطع گرديده است.
وى افزوده: «اين پايۀ برق که در۱۱۱ کیلومتری طرف شمال کابل، گذشته از ولسوالی سالنگ  در ساحه تنگی آجان  تثبیت شده از جانب اشخاص ناشناخته، زبون و بدبخت... توسط ماین جاسازى شده منفجر شده و کاملاً تخریب گردیده است.»
وى گفت که حوالى ساعت ٢:٠٠ شب،  کارمندان اين رياست به ساحه رفته اند و تلاش دارند که به طور اضطرارى اين لين را وصل کنند.
اما موصوف گفت به دليل اينکه اين پايه در يک ساحۀ مهم يعنى در يک کول موقعيت دارد، رسيدن وسايط و ماشينرى اندکى مشکل است و به همين دليل، وسايط به ساحه نرسيده اند.
توحيدى در ادامه خاطرنشان کرده که در صورت رسيدن ماشينرى و آغازکار، حداقل چهار روز نيازاست تا پايه ايستاد شود و لين به صورت اساسى وصل گردد.
موصوف از طرفين درگير جنگ خواست که به تاسيسات عام المنفعه ضرر نرسانند.
شرکت برشنا در پایان دیروز اعلام کرد که کار روی ترمیم پایه تخریب شده به شدت جریان دارد و کارمندان تخنیکی تلاش می کنند که حداقل یک سرکت برق را وصل کنند. این شرکت همچنین از شهروندان خواسته بود که مصارف برق خود را پایین بیاورند.
اين درحالى است که يک ماه پيش نيز پايۀ لين برق انتقالى از سوى طالبان مسلح در ولايت بغلان منهدم شده بود که بشمول کابل، برق شمارى از ولايات براى چند روزقطع بود.