صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۵ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت ملی: رهبر القاعده برای شبه جزیره هند در هلمند کشته شده است

امنیت ملی:  رهبر القاعده برای شبه جزیره هند  در هلمند کشته شده است

ریاست عمومی امنیت ملی کشور تأیید کرده که عاصم عمر، رهبر شبکه القاعده برای شبه جزیره هند در عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در هلمند کشته شده است.
ریاست عمومی امنیت ملی دیروز (سه شنبه، 16 میزان) با نشر اعلامیهای نوشت که این رهبر القاعده در عملیاتی که در اول ماه میزان بر یک قرارگاه مشترک طالبان و القاعده در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند انجام شد، کشته شده است. امنیت ملی نوشته است که عاصم عمر، شهروند پاکستان است.
این ریاست افزوده که در جریان این علمیات، ابو ریحان، فرد ارتباطی بین عاصم عمر و ایمنالظواهری رهبر شبکه القاعده و چندین تن از اعضای رهبری القاعده و گروه طالبان، نیز کشته شدهاند.
در اعلامیه ریاست امنیت ملی آمده است که چندین عضو دیگر شبکه القاعده که اکثر آنها تبعه پاکستان هستند، بازداشت شدهاند.
شبکه القاعده از جمله گروههای تروریستی که با گروه طالبان فعالیت مشترک در افغانستان دارد. در چند سال اخیر، چندین رهبر ارشد و مهم این گروه در عملیاتهای نظامی نیروهای امنیتی و نیروهای بینالمللی، در افغانستان کشته شدهاند.
علاوه بر این، نیروهای امنیتی کشور بارها بر قرارگاهای شبکه القاعده در افغانستان حمله کردهاند و این قرارگاهها را تخریب و از بین بردهاند.
مقامهای امنیتی کشور میگویند اعضای شبکه القاعده عمدتاً پایگاه ثابتی ندارند؛ هرگاه در افغانستان تحت فشار قرار میگیرند، به آن سوی مرز، در مناطق قبائلی پاکستان، میروند و زمانی که با عملیات نیروهای پاکستانی مواجه میشوند، راه افغانستان را در پیش میگیرند تا در مناطق تحت کنترل گروه طالبان مستقر شوند.