صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۵ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفارت آمریکا در کابل: تقلب در انتخابات افغانستان جایی ندارد

سفارت آمریکا در کابل:  تقلب در انتخابات افغانستان جایی ندارد

سفارت آمریکا که کارمندانش به تازگی از کمیسیون انتخابات افغانستان و روند کار کمیسیون دیدار کردهاند، اعلام کرده که "جایی برای تقلب در انتخابات افغانستان وجود ندارد".
سفارت آمریکا در کابل در صفحه رسمی توییتر خود نوشته که کارمندان این نهاد به مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات افغانستان دسترسی پیدا کرده و از سختکوشی کارمندان انتخابات افغانستان تقدیر میکند.
این سفارت افزوده که رای دهندگان افغان مطمئن باشند که "فقط رایهای قانونی، با شفافیت و بیطرفی شمرده میشود."
این در حالی است که حدود یک هفته قبل جان بس سفیر آمریکا در کابل گفته بود، از گزارشهای گوناگون در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات چه زمان مرکز ملی دسته بندی آرا را باز خواهد کرد، نگران است.
آقای بس در صفحه رسمی توییترش نوشته بود که این کار به "ابهام و سردر گمی درباره انتخابات افغانستان میافزاید."
کمیسیون انتخابات نیز اعلام کرده که کرن دیکر، معاون سفارت آمریکا با اعضای کمیسیون انتخابات در مورد روند برگزاری انتخابات و جمعبندی نتایج در مقر این کمیسیون دیدار کردهاست.
خانم دیکر افزوده که آمریکا حمایت از مردم افغانستان و این روند را مسئولیت خود میداند و در ۲۰ سال گذشته برای نهادینه سازی دموکراسی در کشور سرمایه گذاری کرده است و حاضر است تا ۲۰ سال دیگر نیز در این زمینه با مردم افغانستان کار کند.
در روزهای گذشته شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعتراض داشتند که در انتخابات ریاست جمهوری امسال شماری از نامزدها تقلب کردهاند.
آنان با اشاره به آرای بلند ولایتهای قندهار، پکتیا، ننگرهار، هلمند، بغلان و خوست مدعی بودند که در این ولایتها تقلب شده و شماری آرای بدون بایومتریک به صندوقها انداخته شدهاست.
این نامزدها از کمیسیون انتخابات خواسته بودند که آرای بدون بایومتریک را شمارش نکند، زیرا آنان معتقدند که میزان مشارکت توسط کمیسیون انتخابات" به گونه مبالغه آمیز" بلند اعلام شده است. میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون انتخابات در چهار هزار و۶۸۴ مرکز باز در سراسر کشور دو میلیون و ۶۹۵ هزار و ۸۹۰ نفر اعلام شده است.
کمیسیون انتخابات گفته که ممکن است میزان مشارکت در نهایت تغییر کند. این کمیسیون تاکید کرده که هیج رای بدون بایومتریک و تقلبی را شمارش نخواهد کرد.
در عین حال کمیسیون انتخابات اعلام کرده که شماری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر کمیسیون فشار وارد میکنند که نتایج انتخابات زود اعلام شود. روز دوشنبه تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، از جامعه جهانی خواسته بود که بر کمیسیون انتخابات فشار وارد کند تا نتایج انتخابات زودتر اعلام شود.
انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ به دلیل ادعاها و سر و صداهای زیاد از تقلبهای گسترده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، سبب شد دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان با پا درمیانی جان کری وزیر خارجه، پیشین آمریکا، با یکدیگر بر تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کنند، اما اکنون دو نامزد پیشتاز اعلام کردهاند که این بار یکی از آنها برنده انتخابات خواهند بود و چیزی بنام حکومت وحدت ملی تشکیل نخواهد شد.