صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۵ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عمران خان خواستار از سرگیری مذاکرات میان امریکا و طالبان شد

عمران خان خواستار از سرگیری مذاکرات میان امریکا و طالبان شد

عمران خان؛ نخستوزیر پاکستان بر از سرگیری مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان تاکید کرده است. او روز سه شنبه، ۱۶ میزان، پس از دیدار با شماری از قانونگذاران امریکایی در صحبت با خبرنگاران گفت که یگانه راه حل معضل افغانستان مذاکرات صلح است.
رسانههای پاکستانی گزارش داده اند که عمران خان به قانونگذاران امریکایی تعهد کرده است که اسلام آباد «آن گونه که در گذشته برای تامین صلح در افغانستان تلاش کرده است» در آینده نیز کوشش خواهد کرد.
آقای خان در حالی از صلحخواهی طالبان حرف زده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا به دلیل ادامۀ خشونتها از سوی گروه طالبان مذاکرات امریکا با این گروه را متوقف کرد.
دولت افغانستان نیز بارها گفته است که طالبان به تقاضاها برای آتشبس اعتنایی نکرده اند.
اظهارات جدید نخستوزیر پاکستان پس از آن مطرح میشود که هیات ۱۲ نفری طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به پاکستان رفته و به گزارش برخی رسانههای پاکستانی با عمران خان نیز دیدار کرده اند.