صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جاپان 2.7 میلیون دالـر به بیجا شدگان داخلی کمک کرد

جاپان 2.7 میلیون دالـر به بیجا شدگان داخلی کمک کرد

کشور جاپان مبلغ 2.7 میلیون دالر امریکایی را به برنامه غذایی جهان (WFP ) کمک کرد تا به افرادی که بر اثر درگیریها و یا آفات طبیعی بیجا شدهاند، کمک شود.
یوشیکی تاکاهاشی شارژدافیر جاپان روز سهشنبه 16 میزان در مراسمی که به مناسبت امضای توافقنامه برگزار شده بود گفت که مردم افغانستان از آفات طبیعی غیر مترقبه مانند خشکسالی و سیلاب متضرر شدهاند که در شرایط نامناسب زندگی میکنند؛ به این دلیل دولت جاپان تصمیم گرفت که 2.7 میلیون دالر برای بهبود وضعیت آنان، کمک کند.
آقای تاکاهاشی افزود، این کمک قرار است از طریق برنامه غذایی جهان، به 170 هزار بیجا شده داخلی برسد که وضعیت زندگی مناسبی ندارند. این کمک در طی 12 ماه آینده توزیع خواهد شد.
شارژدافیر جاپان همچنین علاوه کرد که اکنون 2 میلیون بیجاشده داخلی در افغانستان نیاز به کمک بشر دوستانه دارند. او تاکید کرد که جاپان به کمکهای خود ادامه میدهد.
کشور جاپان پیش از این نیز مبلغ 1.25 میلیون دالر را به منظور بهبود وضعیت بیجاشدگان داخلی به برنامه غذایی جهان کمک کرده بود.
زلتان ملیسیچ رئیس عمومی برنامه غذایی جهان در کابل، ضمن ابراز خرسندی از کمک کشور جاپان، گفت که با این کمک 170 هزار زن و مرد که در شرایط نامناسبی زندگی میکنند، بهبود خواهد یافت.
آقای ملیسیچ افزود، این کمک به ما یاری میرساند که به گروههای آسیب پذیر افغانستان که بر اثر آفات طبیعی و جنگ صدمه دیدهاند، کمک کنیم.
طی سال گذشته به این سو، افزایش ناامنیها و سیلابها، باعث شد که هزاران خانه در نقاط مختلف کشور آسیب ببیند و صدها هزار تن دیگر بیجا شوند. گزارشها میرساند که وضعیت بیجا شدگان مناسب نیست.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور حوادث طبیعی نیز از کمک کشور جاپان اظهار امتنان کرد و گفت که این کمک سخاوتمندانه در این شرایط بسیار ارزشمند است.
آقای فهیم افزود که در سال گذشته 60 هزار تن بر اثر خشکسالی و 150 هزار تن دیگر بر اثر سیلابها متضرر شدند که اگر کمکهای برنامه غذایی جهان نمیبود، امسال شاهد یک تراژیدی بزرگ میبودیم.
او علاوه کرد، کشور جاپان در 18 سال گذشته، کمکهای خوبی در عرصههای معارف، اقتصاد و سیاست به افغانستان کرده است که مثمر ثمر واقعه شده است. به گفته او، جاپان یکی از بزرگترین کمک کنندهها به افغانستان طی یک و نیم دهه گذشته بوده است.
کشور جاپان میگوید که در ده سال گذشته 200 میلیون دالر به برنامه غذایی جهان در افغانستان کمک کرده است. علاوه بر این نوع کمکها؛ در قسمت ملت سازی، زمینههای امنیت، زیرساختها، زراعت، توسعه روستایی، ارتقای ظرفیت انسانی، معارف، صحت و فرهنگ همکاری کرده است.
شارژدافیر این کشور گفت که از سال 2001 میلادی به این سو، تاکنون بیشتر از 6.6 میلیارد دالر به افغانستان کمک کردهایم. او گفت که این کمکها ادامه خواهد داشت.