صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعضای یک گروه هفت نفری داعش در ننگرهار بازداشت شد

اعضای یک گروه هفت نفری داعش در ننگرهار بازداشت شد

وزارت امور داخله میگوید در نتیجه عملیات پولیس مبارزه با تروریزم قوماندانی امنیه ولایت ننگرهار، اعضای یک گروه هفت نفری تروریستان داعش بازداشت شد.
این وزارت روز سه شنبه (16 میزان)  با نشر خبرنامهای نوشته است که این افراد در نقاط مختلف ولایت ننگرهار در عملیات تروریستی و تخریبی گروه داعش دست داشتند که در نتیجه عملیات پولیس مبارزه با تروریزم ولایت ننگرهار دستگیر شدند.
وزارت داخله همچنان در خبرنامهاش گفته است که در نتیجه عملیات جداگانه نیروهای امنیتی و دفاعی در مربوطات ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار یک فرمانده گروه تروریستی داعش بنام " میرآغا" نیز بازداشت شد.
گروه داعش در بخشهای از ولایت ننگرهار در شرق کشور فعالیت دارد. ولسوالی اچین این ولایت مرکز اصلی این گروه به شمار میرفت، اما چندی قبل نهادهای امنیتی اعلام کردند که بیشتر مناطق این ولسوالی از وجود افراد داعش پاکسازی شده و عملیات برای پاکسازی کامل این ولسوالی از وجود داعش، جریان دارد.