صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: روند تحول افغانستان از کشور وارداتی به صادراتی آغاز شده است

 رئیس جمهور:  روند تحول افغانستان از کشور وارداتی به صادراتی آغاز شده است

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور میگوید که روند تحول افغانستان از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی، آغاز شده است.
آقای غنی که روز چهارشنبه (20 سنبله) در مراسمی به مناسبت ارسال اولین محموله صادراتی کشور از طریق بندر حیرتان به کشور چین در ارگ ریاست جمهوری صحبت میکرد، گفت که "امروز شروع روند تحول افغانستان را از یک کشور وارداتی به صادراتی تبریک میگویم. هجده سال گذشته، تنها واردات داشتیم، بدون این که یک طرح واضح برای صادرات داشته باشیم."
او افزود: این تحول، یک تحول بنیادی است، خاصتاً برای کشاورزان و معدن کاران ما که توانستند سنگ تالک را صادر کنند که بدون همکاری سکتور خصوصی، دولت به تنهایی این کار را نمیتوانست انجام دهد.
رئیس جمهور همچنین گفت که جنگلهای جلغوزه سرمایه ملی ماست و مفاد آن به جیب کشاورزان ما میریزد و پس از این، تالک و جلغوزه قاچاق نمیشود و اکنون باغداران اعتماد دارند که محصولات شان به بیرون از کشور صادر میشود. این آغاز خوب است اما کافی نیست.
آقای غنی خاطرنشان کرد که اکنون زراعت کشور اقتصاد محور شده و چیزی را تولید میکنیم که بازار داشته باشد. این کار موجب کاریابی عظیم نیز میشود. او گفت که تلاش ما این است که در آینده، میلیونها تُن تولیدات افغانستان به شرق میانه برسد.
رئیس جمهوری تصریح کرد: گمرکات ما به اصلاحات نیاز دارند، عواید و مصارف ما باید بیلانس متوازن داشته باشد. ما مملکتی بودیم که تمام مصارف ما، متکی به کمک های خارجی بود و نیاز داشتیم تا وضعیت را تغییر بدهیم.
او گفت که تحول آغاز شده، اما کافی نیست. در چهار سال آینده باید بیلانس صادرات و واردات آن تغییر کند و در ده سال آینده، صادرات ما پنج برابر واردات ما شود.
آقای غنی گفت: همانطوری که قوای امنیتی و دفاعی ما قهرمانان آزادی ما هستند، سکتور خصوصی، کشاورزان و صنعت کاران، قهرمانان انکشاف افغانستان هستند.
در این مراسم، یما یاری وزیر ترانسپورت، نیز صحبت کرده، گفت که ارسال نخستین محمولۀ تجارتی افغانستان به چین، نمونۀ از تحقق رویای رئیس جمهور غنی به هدف نهادینه سازی اتصال منطقوی، است.
او تجارت خارجی را مهمترین عنصر رشد اقتصادی دانست و دستاوردهای وزارت ترانسپورت را در بخش های مختلف، از جمله معاهدات و موافقتنامه های اتصال منطقوی، احداث شاهراهها، اتصال افغانستان از طریق میدانهای هوایی بین المللی، منطقوی و محلی، احداث خطوط آهن و ایجاد دهلیزهای ترانسپورتی هوایی و زمینی را بر شمرد.
گفتنی است که این محموله روز شنبه هفته جاری از طریق خط آهن از بندر حیرتان به کشور چین صادر شد. به گفته مسئولان، این محموله تجارتی شامل یک هزار و یکصد تن سنگ تالک است که در طی پانزده روز به چین میرسد.
این محموله شامل ۴۱ کانتینر اموال تجارتی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار دالر است که به کشور چین صادر میشود. چین از بزرگترین شرکای تجاری کشور است.
اولین محموله تجارتی چین به افغانستان حدود سه سال پیش از طریق خط آهن که دو هفته را در برگرفت به بندر حیرتان در شمال کشور رسید اما این بار اول است که از طریق این خط آهن، کالای تجارتی افغانستان به چین صادر میشود.