صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۸ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان ولسوالی‌های ینگی قلعه و درقد تخار را تصرف کردند

 طالبان ولسوالی‌های ینگی قلعه و درقد تخار را تصرف کردند

منابع محلی ولایت تخار در شمال شرق کشور میگویند که ولسوالی ینگی قلعه دوشنبه و در پی آن صبح  روز سه شنبه ولسوالی درقد این ولایت به تصرف گروه طالبان درآمده‌‌اند.
جواد هجری، سخنگوی والی تخار به بیبیسی، گفته که نیروی امنیتی صبح دیروز به منظور جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی ساحات مرکزی ولسوالیهای درقد و ینگی قلعه را ترک کردهاند.
آقای هجری گفته که نیروهای کمکی به ساحات اعزام شدهاند.
عبدالمناف فیضی، ولسوال ینگی قلعه صبح روز سهشنبه (۱۹ سنبله) گفته که نرسیدن نیروی کمکی کافی به این ولسوالی دلیل سقوط این ولسوالی بوده است. آقای فیضی افزوده که نیروهای امنیتی افغان دوشنبه شب این ولسوالی را ترک کردهاند.
باشندگان ولسوالی ینگی قلعه میگویند که گروه طالبان با تصرف این ولسوالی پرچمشان را در چوک مرکز ینگی قلعه برافراشتهاند.
همچنین باشندگان ولسوالی درقد ولایت تخار نیز میگویند که نیروهای امنیتی صبح دیروز از ولسوالی درقد بیرون شدند و اکنون طالبان به مرکز این ولسوالی مسلط شدهاند.
گروه طالبان مدعی است که مرکز ولسوالیهای ینگی قلعه و درقد ولایت تخار به تصرف این گروه درآمده و شماری از نیروهای امنیتی افغان در این درگیریها کشته شدهاند.