صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۸ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ولسوالی وردوج بدخشان بعد از 5 سال از کنترول طالبان خارج شد

 ولسوالی وردوج بدخشان بعد از 5 سال  از کنترول طالبان خارج شد

وزارت دفاع اعلام کرده است که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، کنترول ولسوالی وردوج ولایت بدخشان را، پس از پنج سال از دست گروه طالبان خارج کرده است.
این وزارت روز شنبه 16 سنبله با نشر اعلامیهای نوشته است که در عملیات آزادسازی ورودج در حدود  100 عضو گروه طالبان داخلی و خارجی کشته شدند.
به نقل از اعلامیه، در این عملیات، قاری فصیح الدین والی نام نهاد طالبان برای بدخشان، قاری حافظ مسئول نظامی طالبان برای بدخشان و دهها قومندان کلیدی و مهمشان در بین کشته شدگان هستند.
وزارت دفاع ملی همچنین در اعلامیه خود نوشته است که به نیروهای دفاعی و امنیتی هیچ آسیب نرسیده است.
طی چند ماه اخیر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، چندین ولسوالی (خواجه عمر و ده یک در ولایت غزنی و ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب) از کنترول طالبان خارج شده است.
به نقل اعلامیههای وزارت دفاع، هر کدام از این ولسوالیها، بیش از یک سال در کنترول شورشیان گروه طالبان بود. ولسوالی وردوج چهارمین ولسوالی است که طی 5 ماه اخیر از کنترول طالبان خارج میشود.
وزارت دفاع پیش از این گفته بود که در مجموع ۹ ولسوالی در ولایتهای هلمند، غزنی، زابل و بدخشان از کنترول حکومت خارج است و مخالفان مسلح بر این ولسوالیها حاکم اند. 390 ولسوالی در کشور است.
طی ماههای گذشته عملیات تهاجمی علیه شورشیان گروه طالبان شدت گرفته است و این روند باعث شده که دهها عضو کلید آنان کشته شوند.
این وزارت همچنین روز پنجشنبه با نشر خبرنامهای نوشته بود که بر اثر حمله هوایی، ملا عبیدالله والی نامنهاد گروه طالبان برای بغلان همراه با 45 تروریست دیگر کشته شد.
شورشیان وابسته به گروه طالبان طی دو هفته اخیر حملات گستردهای را در مناطق از ولایتهای کندز، بغلان و بدخشان راه اندازی کرده بودند که به نقل از مقامهای امنیتی، با تلفات سنگینی، تن به شکست دادند. گفتنی است که شورشیان گروه طالبان همزمان با گفتگوهای صلح در دوحه قطر، حملات خود را بیشتر کرده است و تاکنون به مراکز سه ولایت حمله کردهاند.
کارشناسان این اقدام گروه طالبان را طبیعی میدانند و میگویند که آنان میخواهند از این طریق در مذاکرات صلح امتیاز بیشتری بگیرند.