صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند دموکراسی و توسعه افغانستان: صلحی را می‌خواهیم که ملت در آن سهیم باشند

روند دموکراسی و توسعه افغانستان:  صلحی را می‌خواهیم که ملت در آن سهیم باشند

روند دموکراسی و توسعه افغانستان در پی گفتگوهای پشت درهای بسته صلح نمایندگان ایالات متحده آمریکا و طالبان، با ابراز نگرانی گفت که ما صلحی را میخواهیم که ملت در
تمامی مراحل آن سهیم باشند.
محمد عارف حیدری عضو این روند روز شنبه 16 سنبله در یک همایش در کابل؛ گفت که از همه جوانب که برای صلح افغانستان تلاش میکند سپاسگزاری میکنیم اما "پروسه صلح زمانی به نتیجه میرسد که ملت افغانستان در تمامی مراحل و تصمیمگیریها سهیم باشند و خواستهای اساسیشان در نظرگرفته شود." آقای حیدری افزود، "یکی از اصول اساسی تامین صلح، در نظر گرفتن خواستها، نگرانیها و نظریات همه اقشار جامعه به خصوص قربانیان جنگ است. مردم به عنوان قربانیان اصلی جنگ در این کشور، تا هنوز خود را در روند مذاکرات امریکا و گروه طالبان شریک نمیدانند و نگران جدی نتایج این گفتگوها هستند. این نگرانی که در حالی مطرح میشود که دور نهم گفتگوهای نمایندگان ایالات متحده امریکا و طالبان هفته گذشته به پایان رسید و توافقنامهای نهایی شد. تاکنون متن این توافقنامه رسانهای نشده است. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان به منظور شریک سازی مفاد قطعنامه به کابل سفر کرد و با سران حکومت دیدار و گفتگو کرد.
اما، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور بدون اشاره به مفاد توافقنامه با نشر اعلامیهای گفت که که جامعه بینالمللی با توجه به عملکردهای طالبان، باید بدانند که با چه گروه "جنایتپیشه و خونخوار" در حال معامله هستند. در پی این نگرانیهای روند دموکراسی و توسعه افغانستان نیز به نمایندگی از مردم ابراز نگرانی کرد. این روند اعلام کرد که مردم افغانستان از جنگ و خونریزی خسته شدهاند و خواهان برقراری صلح و ثبات دایمی در کشور است.
محمد عارف حیدری عضو این روند، گفت که خواست اصلی مردم، تامین صلح پایدار و عادلانه در کشور است، صلحی که مقطعی باشد و باعث کاهش خشونتها در کشور نشود، مورد پذیرش مردم نخواهد بود. او افزود: در شرایط فعلی که امریکاییها و طالبان برای رسیدن به یک توافق تلاش میکنند، مردم خواستها و نگرانیهایی دارد که همه اقشار جامعه به خصوص قربانیان جنگ، تاکنون خود را در روند مذاکرات صلح، شریک نمیدانند و نگران نتایج و تصامیمی هستند که بدون مشوره آنها اتخاذ خواهد شد.
زلمی خلیلزاد نماینده ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان که بعد از نهمین دور گفتگوها به کابل آمده بود، در مصاحبهای که با تلویزیون خصوصی طلوعنیوز داشت نیز نتیجه گفتگوها را به طور صریح بیان نکرد.
او گفت نتیجه گفتگوها که بعد از موافقت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا رسانهای میشود. این گفتههای شخصیتهای سیاسی، فعالان مدنی و شهروندان کشور را نگران کرده است.
ریاستجمهوری در پی دیدار زلمی خلیلزاد با رهبران حکومت اعلام کرد که حکومت در مورد برخی مواد موافقتنامه امریکا با طالبان نگرانی جدی دارد.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۳ سنبله) گفته بود "همانگونه که مقامهای پیشین و سناتوران امریکایی نگرانیهایی از پیامدهای این تفاهمنامه دارند، حکومت افغانستان نیز نگران است و از همین رو، ما خواهان وضاحت در رابطه به این سند میباشیم تا خطرات و پیامدهای ناگوار آن را با دقت كامل تحليل كرده و جلو خطرات را بگیریم."
صدیقی گفته است که "نگرانی اصلی حکومت افغانستان در تفاهمنامه امریکا با طالبان در این است که از پیامدها و خطرات ناشی از آن چگونه جلوگیری به عمل میآید".
از سوی دیگر، عارفه پیکار دیگر عضو روند دموکراسی و توسعه افغانستان نیز گفت که مردم باید تلاش کنند که از حاشیه رفتن صلح و گفتگوهای پشت پرده با گروه طالبان جلوگیری کنند.
خانم پیکار اضافه کرد که اگر از این روند جلوگیری نشود، شاید توافقی صورت گیرد که صلح نباشد.
روند دموکراسی و صلح افغانستان از جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه میخواهد که تا دولت و مردم افغانستان را برای رسیدن به صلح  تداوم نظام مردمسالار یاری رساند.
در بیانیه روند دموکراسی و صلح آمده است؛ برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در وقت معین شده آن، به صورت شفاف و عادلانه، یگانه راه رسیدن به توسعه و ثبات سیاسی در کشور است و مطرح کردن هرگونه بدیل برای انتخابات به معنی برگشت به گذشته بوده و مورد قبول مردم افغانستان نیست.
از سوی دیگر، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در نظر داشت که در هفته جاری به منظور در میان گذاشتن نگرانی مردم و حکومت افغانستان در مورد تفاهمنامه امریکا و طالبان، تداوم همکاری میان ایالات متحده و افغانستان و مدیریت وضعیت فعلی جنگ و صلح در افغانستان، به امریکا برود و با دونالد ترامپ دیدار کند.
زلمی خلیلزاد چند روز قبل گفته بود که اگر شرایط مطابق توافقنامه پیش برود، در ۱۳۵ روز نیروهای امریکایی پنج پایگاه در افغانستان را در چند مرحله ترک خواهد کرد. او گفته که براساس توافق با طالبان، آمریکا در مرحله اول پنج هزار سربازش را از افغانستان خارج میکند. آقای خلیلزاد توضیح نداده است که باقیمانده حدود ۱۴۰۰۰ سرباز آمریکایی چه مدتی در افغانستان خواهند ماند. هرچند که مقامهای آمریکایی همواره تاکید کردهاند که خروج سربازان این کشور از افغانستان وابسته به شرایط این کشور است.