صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت افغانستان جزئیات پیش‌نویس تفاهمنامه امریکا و طالبان را بررسی می‌کند

حکومت افغانستان جزئیات پیش‌نویس تفاهمنامه امریکا و طالبان را بررسی می‌کند

ریاست جمهوری کشور میگوید که جزئیات پیشنویس تفاهمنامه میان امریکا و طالبان را در چهارچوب منافع ملی، بررسی میکند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری دیروز (دوشنبه، 11 سنبله) در یک کنفرانس خبری گفت که زلمیخلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، جزئیات تفاهمنامه میان امریکا و طالبان را با مقامات حکومت شریک ساخته است.
آقای صدیقی افزود که "حکومت افغانستان با دقت کامل و در چهار چوب منافع ملی کشور، جزییات این سند را بررسی خواهد کرد."
او گفت که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور از آقای خلیلزاد خواسته است تا "مطالب مربوط به تفاهنمامه" را با اقشار سیاسی افغانستان نیز شریک ساخته و دیدگاه آنها را در مورد این تفاهمنامه دریافت کند.
قبل از کنفرانس سخنگوی ریاست جمهوری، وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک در صفحه رسمی تویتر خود نوشت که آقای خلیلزاد یک کپی از متن این تفاهمنامه را فقط به رئیس جمهور "نشان داده است" اما کاپی از این تفاهمنامه را به رئیس جمهور تحویل نداده است.
همزمان با دیدار خلیلزاد با مقامات حکومت افغانستان، شماری از رسانهها از قول منابع بینالمللی نوشتند که امریکا در تلاش است تا انتخابات ریاست جمهوری به تعویق بیفتد.
اما سخنگوی ریاست جمهوری در کنفرانس خبری خود این موضوع را رد کرد و گفت در نشستهای مقامات حکومت با نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، هیچ حرفی درباره تعویق انتخابات ریاست جمهوری، زده نشده است. او افزود که انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن، برگزار میشود.
در همین حال ریاست اجرائیه اعلام کرده که زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در دیدار با عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه "از تامین صلح سراسری و پایدار "به او اطمینان داده است.
ریاست اجرائیه اعلام کرده که آقای خلیلزاد، آقای عبدالله را در جریان آخرین جزئیات مذاکرات آمریکا و طالبان قرار داده است. این نهاد افزوده که آقای خلیلزاد در جریان سفرش به کابل با تمام طرفها مذاکره و گفتوگو خواهد کرد.
آقای خلیلزاد بعد از پایان نهمین دور مذاکرات با نمایندگان طالبان به کابل آمده تا رهبران و مقامهای ارشد دولت افغانستان را از جزئیات مذاکرات خود با نمایندگان طالبان در جریان بگذارد. او بعد از پایان این دور از مذاکرات  اعلام کرد که در آستانه توافق با طالبان است، توافقی که به گفته او "خشونت را کاهش داده و راه را برای افغانها خواهد گشود تا برای مذاکرات در مورد یک صلح با عزت و پایدار و یک افغانستان متحد و با اقتدار که ایالات متحده، متحدینش و هیچ کشور دیگری را تهدید نکند، با هم بنشینند".
حکومت افغانستان پیش از این اعلام کرده که هیچ پیششرطی برای آغاز گفتگو با طالبان ندارد، اما برای امضای توافقنامه صلح با این گروه، پیششرط وجود دارد و خطوط سرخ دولت افغانستان مشخص است.
دستاوردهای 18 سال اخیر، حفظ نظام جمهوری، آزادی بیان، آزادیهای مدنی، حقوق زنان و حفظ قانون اساسی کشور، از جمله خطوط سرخ دولت افغانستان در مذاکره با طالبان است.