صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ابراز نگرانی کمیسیون حقوق بشر از افزایش تلفات غیرنظامیان در غور

 ابراز نگرانی کمیسیون حقوق بشر از افزایش تلفات غیرنظامیان در غور

کمیسیون حقوق بشر افغانستان، افزایش٧٠ درصدی تلفات غیرنظامیان در پنج ماه اول سال روان در ولایت غور  را نگران کننده مى داند.
مسئولان دفتر ولایتی این کمیسیون درغور، می گویند که بیشترين این قربانیان، زنان و کودکان هستند.
فریده ناصری سرپرست دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر غور، به پژواک گفته که تلفات غیرنظامیان در پنج ماه نخست سال ١٣٩٨، نسبت به زمان مشابه آن در سال  گذشته٧٠ درصد افزایش یافته است.
بربنياد معلومات موصوف، در پنج ماه اول سال جاری، ٤٨ تن در نتيجۀ درگيرى ها و انفجار ماين ها کشته و ٣٢ غیرنظامی زخمی شده اند که زنان و کودکان، شامل  قربانيان و مجروحين بوده اند.
خانم ناصری، هدف قراردادن غیرنظامیان را مغایر قوانین جنگی دانسته گفت:" تلفات افراد ملکی در ولایت غور، روز به روز در حال افزایش است؛ آمارى که در کمیسیون ثبت شده، نشان ميدهد که در جریان پنج ماه امسال، ٨٠ تن کشته و زخمی شده اند؛ درحاليکه درزمان مشابه سال گذشته ٣٣ تن کشته وزخمى داشته ايم، که متاسفانه افزايش ٧٠ درصدى را نشان ميدهد."
بی بی ماه ٢٧ ساله که چندى قبل همراه با فرزند و خسرش، برای احوالگيرى به خانواده پدری خود از ولسوالی دولینه به ولسوالی شهرک ولایت غور میرفت، در مسير راه هدف ماین کارگذاری شده طالبان قرار گرفت و طفل خرد سال و خسرش را از دست داد.
او که اکنون در شفاخانه ولایتی غور بستری است و با گلوى پُراز بغض و چشمان اشک آلودش اش داستان این رویداد را چنین بیان کرد:" ما از قریه خود به قریه پدرم به شهرک میرفتیم که به منطقه میدانک، ماین انفجار کرد؛ هوا يکباره تاریک شد. وقتی به حال آمدم درشفاخانه بودم، برايم گفتند که بچه گگ مه و خسر مه هردوشهید شده اند؛ حال شوهر مه هم ایران است نمیدانم چه کنم."
با این حال عبدالحی خطیبی سخنگوى والی غور نیز افزايش تلفات افراد ملکی را در این ولایت نگران کننده دانسته گفت که گروه طالبان، عامل عمده این کشتارها است. به گفتۀ خطیبی، طالبان با استفاده از خانه های مسکونی منحیث سنگر و فرش نمودن ماین هاى کنار جاده، بیشترین تلفات را به مردم عام وارد کرده اند.
سخنگوى والی غور گفت که حکومت محلى تلاش دارد تا ازطریق علما وبزرگان قومی، به طرف های درگیر، قوانین جنگی را بفهمانند تا ازتلفات غیرنظامان جلوگیری شود.
وى افزود: "بیشترین  تلفات  به مردم ملکی، از ناحیه  انفجارماین هاى کنار جاده و همچنان جابجايی طالب ها در خانه هاى ملکی که به عنوان سنگر استفاده میکنند رسيده است. "  اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان، فرش نمودن ماین های کنار جاده و استفاده از خانه های مسکونی منحیث سنگر از سوی گروه شان را کاملا رد میکند.
این درحالیست که در دو رویداد جدا گانه در یک هفتۀ اخیر،  پنج تن از مسافرین در مسیر شاهراه غور-هرات در نتیجه انفجار ماین کارگذاری شدۀ طالبان جان داده اند.